overlay

Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda Görev Almak İsteyen Dernekler İçin Duyuru

Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında; üniversite hastaneleri, özel sağlık kurum ve kuruluşları, kamu hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinden gelen başvuruları değerlendirmek, karara bağlamak, öneri sunmak ve düzeltici işlemleri belirlemek üzere 2014 yılı Kasım ayında İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Hasta Hakları Kurulu oluşturulmuştur.

Hasta hakları kurulları; başkan, şikayet edilen personelin görev yaptığı kurumun ildeki üst yöneticisi tarafından görevlendirilen bir kurum temsilcisi, özel sağlık kuruluşlarında ise kuruluşun üst yöneticisi tarafından belirlenen bir temsilci, şikayet edilen personelin varsa üyesi olduğu sendikanın iş yeri temsilcisi, şikayet edilen personelin varsa üyesi olduğu kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşundan bir temsilci, hasta hakları derneklerinden yoksa tüketici derneklerinden bir temsilci, il insan hakları kurulundan bir temsilci ve valilikçe görevlendirilen bir vatandaştan oluşmaktadır. Dernek temsilcisi ve sendika temsilcisi olan üyelerin görev süreleri takvim yılı diğer üyelerin görev süresi ise iki yıldır. Kurul üyeleri gönüllülük esasına göre çalışmaktadır.

Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda görev almak isteyen hasta hakları ve tüketici dernekleri, uygun gördükleri bir üyelerinin kimlik ve iletişim bilgileri ile sağlık kuruluşlarıyla ticari ilişkilerinin olmadığına dair beyanlarını içeren bir yazıyı İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine 08-18 Aralık 2020 tarihleri arasında verebilirler. 

Birden fazla başvuru olması halinde; öncelikle hasta hakları derneklerinden yoksa tüketici derneklerinden bir kişi, İl Sağlık Müdürlüğünce kura yoluyla belirlenerek, Valilik oluru ile Hasta Hakları Kurulunda görevlendirilecektir. Görev süresi bir yıldır.