Dünya İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Günü
20 Mayıs 2022

İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARI
- Crohn Hastalığı
Ağız, yemek borusu, mide ve rektumun yanı sıra ince ve kalın bağırsağı etkiler.
- Ülseratif Kolit
Kalın bağırsağı ve rektumu etkiler.

Dünya İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Günü.jpg