overlay

Stratejik Yönetim Geliştirme, Uygulama Ve Kontrol Çalışmaları

 Sağlık Bakanlığımız teşkilat yapısında yapılan değişiklik çerçevesinde, İl Sağlık Müdürlüğümüz Ar-Ge ve Sağlık İnovasyonu Merkezi ve İç Kontrol, Stratejik Plan ve Faaliyet Planlama Birimi kuruldu ve sağlık tesislerinde ivedilikle yapılanmaya gidilerek, yönetici ve birim sorumluları belirlendi. 

 Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Yusuf GÜNEY’in başkanlık ettiği toplantıda, Uzman Kürşat YURDAKOŞ tarafından Kamu Kurumlarında Stratejik Yönetim, İnovasyon, İç ve Dış Durum Analizleri konularında eğitim verilmiştir. Eğitim sonrasında 21 sağlık tesisimizde kısa, orta ve uzun vadedeki vizyon ve misyonların belirlenmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

  • 15-01-2018_1_1.jpg
  • 15-01-2018_1_2.jpg
  • 15-01-2018_1_3.jpg