overlay

İSG Koordinasyon Birimi Faaliyet Planlama Toplantısı

 İl Sağlık Müdürlüğümüz, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Erol ÖZTÜRK başkanlığında; İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) İl Koordinasyon Birimi tarafından bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir.

 Uzm. Engin KONYALIGİL tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme sunumunun ana gündemi: Yeni teşkilat yapılanması sonrası tek bir başlıkta toplanan İSG çalışmaları ve yetkilendirilen İSG Koordinasyon Birimi'nin Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Başkanlıklar, ilgili Birimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile ilgili koordinasyon görevinin işleyişi, TSM, ASM ve 112 Başhekimliği İSG faaliyetleri, işyeri hekimlerimiz ve iş güvenliği uzmanlarımızca verilecek eğitimler ve planlaması, iş kazası ve meslek hastalıkları bildirimlerinin algoritması, il müdürlüğümüz bünyesinde yer alan tesislerin risk analizi ve işyeri ölçümlerinin yapılış şekli ve zamanları, stajyer öğrenci sağlık gözetimleri, taşeron personelin kadro sonrası İSG faaliyetleri, diğer kamu kurumlarına yapılan görevlendirmeler gibi özellikli konular görüşülerek karara bağlanmıştır. 

 Ayrıca ilimizde şuan itibariyle sertifikalı İSG profesyonellerinin sayısal verileri paylaşılarak ihtiyaç tespiti gerçekleştirilmiştir.

 Yapılan bilgilendirme toplantısına; Müdürlüğümüz Başkan Yardımcılarından Mesut İLKYAZ, Uzm. Dr.Alaadin DOMAC, Dr.Erdinç ÖZOĞLU, Dr.Meryem ISKENDEROĞLU ve birim çalışanları katılmıştır.

  • 22-01-2018_2_1.jpg
  • 22-01-2018_2_2.jpg
  • 22-01-2018_2_3.jpg