overlay

Hasta İletişim Birimlerinde Çalışan Personele Eğitim Verildi (1.Grup)

 Hasta iletişim biriminde çalışan personele 28-29-30 Nisan 2015 tarihlerinde   eğitim verilmiştir.

 Eğitimin ilk günü Hasta Hakları İl Koordinatörü Dr.Emine ŞEN tarafından; "Hasta Hakları Mevzuatı", "Bakanlık Uygulamaları" ve "Hasta Hekim İletişimi" konuları, ikinci gün İlimiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Psikologlarından Arzu BASMACI tarafından "Empati", "Beden Dili" ve "Stres Yönetimi" konuları anlatılmıştır.

 Toplam 11 katılımcıya katılım belgesi, psikolog ve uygulama eğitimine katkı sağlayan birim sorumlularına  teşekkür belgesi düzenlenmiştir.

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg