overlay

Hasta İletişim Birimlerinde Çalışan Personele Eğitim Verildi (3.Grup)

 Hasta iletişim biriminde çalışan personele 25-26-27 Kasım 2015 tarihlerinde   eğitim verilmiştir.

 Eğitimin ilk günü Hasta Hakları İl Koordinatörü Dr.Emine ŞEN tarafından, "Hasta Hakları Mevzuatı", "Bakanlık Uygulamaları" ve "Hasta Hekim İletişimi" konuları; ikinci gün İlimiz Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği personeli Nurgül ÇAKMAK YANAK ve Samsun Gazi Devlet Hastanesi müdür yardımcılarından Özgür ALIŞ tarafından "Empati", "Beden Dili" ve "Stres Yönetimi" konuları anlatılmıştır. 

 Toplam 15 katılımcıya katılım belgesi, eğitime katkı sağlayan Genel Sekreterlik personeline teşekkür belgesi düzenlenmiştir.

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg