overlay

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri Alt İşveren İşçilerinin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavı Sonuçları ve Atamaya Esas İstenen Belgeler

Müdürlüğümüz ve bağlı Sağlık Tesislerinde; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş sınavına katılıp başarılı olan kişilere ait liste (Ek-1) ekte yayınlanmıştır.

Adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları devam etmektedir. Bu nedenle sınavda başarılı olup atamaya hak kazananlar ile kadroya atanıp işe başlayanlardan; Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumsuz olduğu değerlendirilenler, kadroya geçirilemez, geçirilmiş olanların ise iş sözleşmeleri ilgili mevzuat uyarınca fesih edilir.

Sınavda başarılı olanlar (EK-1 listede yer alanlar) Ek-2 de belirtilen Matbu Dilekçelerini doldurarakAtamaya Esas İstenen Belgeleri ile birlikte en geç 28.03.2018 tarihi Çarşamba Günü mesai bitimine kadar İl Sağlık Müdürlüğümüz Evrak Kayıt Birimine eksiksiz olarak teslim edeceklerdir.

İlanen Tebliğ Olunur. 22.03.2018

EK-1 (SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAVI SONUÇLARI)
EK-2 (MATBU DİLEKÇE ÖRNEĞİ)
ÖRNEK 2-3-4 FORM