overlay

Türkiye Ağız ve Diş Sağlığı Profil Araştırması

 Sağlık tüm insanların temel hakkıdır. Ağız ve diş sağlığı ise genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır ve insanların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Yüksek prevalansa sahip olmaları ve tedavilerinin yüksek maliyetli olması nedeniyle önemli bir sağlık sorunu olan ağız ve diş hastalıklarının etkin biçimde kontrolü ancak doğru politikalarla gerçekleştirilebilir. Bu politikaların oluşturulabilmesi için, problemin ortaya konulduğu epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç vardır.
 
 TC. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan Türkiye Ağız ve Diş Sağlığı Profil Araştırması (TADSAP), Dünya Sağlık Örgütü’nün 2013’te revize ederek yayınladığı “Ağız Sağlığı Araştırmaları–Temel Metotlar” rehberi baz alınarak planlanmıştır.  Araştırma sonucunda elde edilen veriler ile Dünya Sağlık Örgütü Küresel Ağız Sağlığı Bankasındaki ülkemiz ağız ve diş sağlığı bilgilerinin güncellenmesi mümkün olacaktır. Standart indekslerin ve kriterlerin kullanılması sayesinde uluslararası alanda kıyaslamalar yapılabilecektir. 

 Bu kapsamda  15 mart-15 haziran tarihleri arasında İlkadım (Çiftlik, Selahiye Mh), Canik (Teknepınar Mh.),  Atakum (Cumhuriyet Mh.) , Ayvacık (Koçyurdu Mh.), Terme (Evci Mh.) ve Bafra (Emirefendi Mh.)  ilçelerimizde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 1275   adrese dişhekimi ve sağlık personeli  giderek  anket ve ağız diş sağlığı muayenesi yapılması planlanmaktadır. Ev ziyaretlerinde  5, 12, 15 35-44, 65-74 yaş ve yaş gruplarının her biri için  35  kişi olmak üzere, toplamda 175 kişiye ağız ve diş sağlığı muayenesi ve anket yapılması hedeflenmiştir.. 

 Ülkemiz için oldukça önemli olan bu araştırmadan elde edilecek veriler; risk faktörlerinin belirlenip uygun koruyucu uygulamaların oluşturulması, kaynakların kullanımının planlanması gibi pek çok konuda ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesi için oluşturulacak politikalara yön verecektir.