Ar-Ge ve Sağlık İnovasyonu Eğitim Ekibi 3.Çalıştayı Düzenlendi
13 Nisan 2018

 Müdürlüğümüz Ar-Ge ve Sağlık İnovasyonu Birimi tarafından ilimizdeki sağlık tesislerimizdeki yönetici ve çalışanların Ar-Ge ve sağlık inovasyonu farkındalıklarının arttırılması, sağlık çalışanlarımızın Ar-Ge kapasitesinin güçlendirilmesi,  sahadan katma değeri yüksek Ar-Ge projelerinin üretilebilmesi amacı ile eğitim ekibi oluşturulmuştur.Bu eğitim ekibi;  proje döngüsü, hibe ve destek programları, Ar-Ge ve inovasyon yapılanmaları konuları ile ilgili olarak 17/01/2018 tarihinde 1., 26/01/2018 tarihinde 2., 12/04/2018 tarihinde ise  3. çalıştayını gerçekleştirmiştir.

 Müdürlüğümüz 6. kat toplantı salonunda, 12 Nisan 2018'de 3.sü düzenlenen çalıştayda Uzm.Dr. Cemanur AYGÜN, "Proje Döngüsü" konusunu, Dr.Sibel ARI, "Sağlık Bakanlığı AR-GE Yapılanması,TÜSEB ile Ar-Ge ve İnovasyon" konusunu, Hatice ALAFTAN "Kalkınma Bakanlığı-OKA Desteklerini", Meral AY "TÜBİTAK-ARDEP Hibe Programlarını", Seda HAKYEMEZ ise "Avrupa Birliği Hibe Programları" ile ilgili çalışmalarını sunmuşlardır.

 Çalıştayda; sağlık tesisleri ve İlçe Sağlık Müdürlüklerindeki AR-GE ve Sağlık İnovasyonu sorumluları başta olmak üzere, Müdürlüğümüze bağlı Başkanlıklar  ile Müdürlüğümüz bünyesindeki diğer çalışanlar için proje yazma ve hibe programları ile ilgili saha eğitimlerine mayıs ayında başlanmasına yönelik planlamalar yapılmıştır.

  • 1.jpeg
  • 2.jpeg
  • 3.jpeg
  • 4.jpeg