overlay

1. Samsun Palyatif Bakım Sempozyumu

 Müdürlüğümüz tarafından 03 Mayıs 2018 tarihinde Samsun Grand Amisos Hotel' de palyatif bakım merkezlerinde verilen sağlık bakım hizmetinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve evde sağlık hizmetleri ile entegrasyonun sağlanması amacıyla "1. Samsun Palyatif Bakım Sempozyumu" düzenlenecektir.

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalından Prof. Dr. Güzin DEMİRAĞ ve Doç. Dr. Bahiddin YILMAZ’ın oturum Başkanlığını yapacağı sempozyuma, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Algoloji Bilim Dalından Prof. Dr. Meltem UYAR, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Pemra CÖBEK ÜNALAN, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalından Prof. Dr. Filiz ÇAY ŞENLER, SBÜ Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümünden Doç. Dr. Fatma Gülçin ŞENEL ve SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliğinden Doç. Dr. Yasemin KILIÇ ÖZTÜRK konuşmacı olarak katılacaktır.