overlay

Sağlık Hukuku Sempozyumu

Samsun Barosu ve Genç Avukatlar Meclisi tarafından düzenlenen Sağlık Hukuku Sempozyumu

"Sağlık Çalışanlarının Tazminat Sorumluluğu"
"Malpraktis - Komplikasyon Ayrımı"
"Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğunun Şartları"
"Sağlık Çalışanlarının Ceza Sorumluluğu" ve 
"Adli Tıp Açısından Malpraktis"

başlıklarıyla 12 Mayıs Cumartesi Saat: 10:00'da Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonunda düzenlenecektir. 
Sağlık Hukuku alanındaki konu başlıkları hakkında bilgi paylaşımında bulunmak isteyen tüm sağlık çalışanlarımız davetlidir.