overlay

Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi

 Müdürlüğümüz ve Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi tarafından başvurusu yapılan Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Sertifikalı Eğitim Programı için 27/06/2018 tarih ve 1448 sayılı Makam Oluru ile T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulama yetkisi verilmiştir.

 Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Türkiye’de 2 merkezde bulunmakta olup Karadeniz bölgesinde ilk defa uygulama yetkisi alınmıştır.

 Yetkinin alınmasında emeği geçen İl Sağlık Müdürümüz Dr.Öğr.Üyesi Muhammet Ali ORUÇ’a, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanımız Uzm. Dr. Mehmet KILINÇ’a, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcılarımıza, Hastane Yönetimine, Program Sorumlusuna ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Eğitim Birimi Sorumlusu ve Görevlilerine, ayrıca eğitimci desteği veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimlileri Fakültesi Dekanlığına teşekkür ederiz.