overlay

Şubat 2018 Kurul Kararları

2018 YILI ŞUBAT AYI HASTA HAKLARI KURULU KARARLARI
SIRA NOBAŞVURU TARİHİBAŞVURU KONUSUSAĞLIK TESİSİ ADIKARAR TARİHİ VE SAYISIKURUL KARARLARININ ÖZETİ
119.12.2017Saygınlık GörememeSamsun Gazi Devlet Hastanesi15.02.2018/3
Mükerrer sayı
(16.01.2018/3 sayılı karara itiraz edilmiştir.)
İtirazın değerlendirilmesi için başvuru sahibi Kurula davet edilmiştir. Daha önceki hasta hakkı ihlali yoktur kararının değiştirilmesini gerektirecek bilgi, belge ve şahit sunulmadığından hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. (Hak İhlali Yoktur)
220.09.2017Tıbbi Özen Görememe
Bilgilendirilmeme
Özel Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi15.02.2018/10Başvurunun daha önce Müdürlüğümüz Disiplin Birimince incelendiği, tekrar değerlendirme talebinin de disiplin incelemesinden önce olduğu görülmüştür. 15/02/2018 tarihinde başvuru sahibiyle yapılan telefon görüşmesinde inceleme sonucunun gönderildiği adresin başvuru sahibinin yakınlarına ait olması nedeniyle sonucun eline ulaşmadığı öğrenilmiştir. HBBS'de açık olarak bekleyen başvurunun kapatılabilmesi için karar formu oluşturulmuştur. (İptal Kararı)
301.11.2017Tıbbi Özen Görememe
Öncelik Hakkı
Özel Samsun Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği15.02.2018/11Başvuru sahibinin HBBS üzerinden hizmet aldığı kurum yerine sehven farklı bir kurumu seçtiği anlaşıldığından ve şikayetin yaşandığı Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin konuyla ilgili göndermiş olduğu fakstan mağduriyetin giderildiği tespit edildiğinden; HBBS'de açık olarak bekleyen başvurunun kapatılabilmesi için karar formu oluşturulmuştur. (İptal Kararı)
417.01.2018Saygınlık GörememeSamsun Bafra Devlet Hastanesi15.02.2018/12Personelin herhangi bir açıklama yapmaması nedeniyle şikayet değerlendirilememiştir. Kurul konunun Hastane Yönetimince incelenmesi gerektiğine karar vermiştir. (Yönlendirildi)
506.02.2018Tıbbi Özen Görememe
Saygınlık Görememe
SB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi15.02.2018/13Başvuru ve personelin cevabi yazıları değerlendirilmiştir. Başvuru konusu hususlarda ihlal olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. (Hak İhlali Yoktur)
626.01.2018Tıbbi Özen GörememeSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi15.02.2018/14Başvuru ve personelin cevabi yazıları değerlendirilmiştir. Başvuru konusu hususlarda ihlal olmadığı kanaatine oy birliği ile varmıştır. (Hak İhlali Yoktur)
715.01.2018Hizmetten Genel Olarak FaydalanamamaSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi15.02.2018/15Hekimin yaptığı yönlendirme uzman doktordan profesöre olduğundan tavsiye niteliğinde olup hak ihlali olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. (Hak İhlali Yoktur)
817.01.2018Saygınlık GörememeSamsun Bafra Devlet Hastanesi15.02.2018/16Başvuru konusu hususlarda ihlal olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. Başta şikayet edilen personel olmak üzere tüm personele iletişim eğitimi verilmesi hususunda düzeltici işlem önerilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)
915.01.2018Saygınlık GörememeSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi15.02.2018/17Başvuru ve personelin cevabi yazıları değerlendirilmiş olup, hak ihlali olduğu kanaatine oy birliği ile varılmıştır. Personelin mesai saatleri içinde kimlik kartlarını takması, personel kıyafetlerinde görev unvanlarının bulunması konularında hassasiyet gösterilmesi hususunda düzeltici karar önerilmiştir. (Hak İhlali Vardır)
1020.10.2017Hizmetten Genel Olarak FaydalanamamaSamsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi15.02.2018/18İnternet/telefon kullanma imkanı bulunmayan hastaların da göz önüne alınarak MHRS’de belirli bir kontenjanın ayrılması hususunda düzeltici karar önerilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)
1130.12.2017Tıbbi Özen GörememeÖzel Vm Medicalpark Samsun Hastanesi26.02.2018/19
(Sekreteryanın sehven atladığı no kullanılmıştır.)
Başvuru tıbbi hata olarak değerlendirilmiş olup, özel bir kurumla ilgili olduğundan mevzuat gereği İl Sağlık Müdürlüğü Disiplin Birimince incelenmesine karar verilmiştir. (Yönlendirildi)
1215.01.2018Saygınlık GörememeSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi15.02.2018/20Hastaya adli rapor düzenlenmesi hekim takdirinde olduğundan hak ihlali olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. (Hak İhlali Yoktur)
1306.02.2018Hizmetten Genel Olarak FaydalanamamaSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi26.02.2018/21Başvuru ve personelin cevabi yazıları değerlendirildiğinde, doktorun hastanın tedavi talebini karşılamadığı anlaşıldığından hak ihlali olduğu kararına oy çokluğu ile varılmıştır. (Hak İhlali Vardır)
1423.11.2017Tıbbi Özen GörememeÖzel Samsun Büyükanadolu Hastanesi26.02.2018/22Başvuru tıbbi hata olarak değerlendirilmiş olup, özel bir kurumla ilgili olduğundan mevzuat gereği İl Sağlık Müdürlüğü Disiplin Birimince incelenmesine karar verilmiştir. (Yönlendirildi)
1515.01.2018Saygınlık GörememeSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi26.02.2018/20-Mükerer sayı (15.02.2018/20 sayılı karara itiraz)Acil polikliniğe yapılan başvurularda Adli Rapor düzenlenmesi prosedür gereği yapılan bir işlem olduğundan hak ihlali olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. (Hak İhlali Yoktur)