overlay

Mart 2018 Kurul Kararları

2018 YILI MART AYI HASTA HAKLARI KURULU KARARLARI
SIRA NOBAŞVURU TARİHİBAŞVURU KONUSUSAĞLIK TESİSİ ADIKARAR TARİHİ VE SAYISIKURUL KARARLARININ ÖZETİ
106.02.2018Hizmetten Genel Olarak FaydalanamamaSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi12.03.2018/21
Mükerrer sayı (26.02.2018/21 sayılı karara itiraz)
İtiraz dilekçesinde hastanın tekrar tekrar çağrılmasını açıklayacak yeterli gerekçe görülmemiştir. Hastaya uygun açıklama yapılmadığından gereksiz geliş gidişlere neden olunduğundan bir önceki kararın geçerliliği ile hak ihlali olduğu kararına oy çokluğu ile varılmıştır. (Hak İhlali Vardır)
208.03.2018Tıbbi Özen GörememeSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi12.03.2018/23Başvuru konusu tıbbi hata olarak değerlendirilmiş olup, mevzuat gereği hastane yönetimince incelenmesi gerektiğine karar verilmiştir. (Yönlendirildi)
327.02.2018Öncelik HakkıSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi12.03.2018/24669 KHK devredilecek kurumlar başlıklı 106. maddenin 6. fıkrasında "…askeri personel ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere devredilen sağlık kuruluşlarında öncelikli hizmet verilir…" hükmü yer almaktadır. Bakanlığımız ilgili hüküm gereğince 2016/22 sayılı ve 2017/10 sayılı Genelgelerle yalnızca devredilen sağlık kuruluşlarında düzenlemeler yapmıştır. Diğer kurumlarda 2010/73-80 sayılı genelge geçerlidir. Olayın geçtiği SB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi devredilen hastaneler kapsamında olmadığından 2017/10 sayılı genelgenin kurumda uygulanması uygun görünmediğinden, oy birliği ile hak ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır. Ayrıca adı geçen hastanenin polikliniklerinde yapılan tespitte poliklinik kapılarında 2017/10 sayılı genelge hükümlerinin yer aldığı görülmüştür. Kurum devredilen hastane kapsamında olmadığından polikliniklerde öncelik sırası uygulamalarında 2010/73-80 sayılı Genelge hükümlerine göre işlem tesis edilmesi önerilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)
412.02.2018Hizmetten Genel Olarak FaydalanamamaSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi12.03.2018/25Başvuru ve personelin cevabi yazıları değerlendirilmiştir. Başvuru konusu hususlarda ihlal olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. (Hak İhlali Yoktur)
520.02.2018Saygınlık GörememeSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi12.03.2018/26Başvuru ve personelin cevabi yazıları değerlendirilmiştir. Başvuru konusu hususlarda ihlal olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. (Hak İhlali Yoktur)
619/02/2018Saygınlık GörememeKavak Devlet Hastanesi12.03.2018/27Başvuru ve personelin cevabi yazıları değerlendirilmiştir. Başvuru konusu hususlarda ihlal olmadığı kanaatine oy birliği ile varmıştır. (Hak İhlali Yoktur)
712.02.2018Saygınlık GörememeSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi12.03.2018/28Başvuru ve personelin cevabi yazıları değerlendirilmiştir. Başvuru konusu hususlarda ihlal olmadığı kanaatine oy birliği ile varmıştır. (Hak İhlali Yoktur)
806/03/2018Tıbbi Özen GörememeSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi12.03.2018/29Başvuru konusu tıbbi hata olarak değerlendirilmiş olup, mevzuat gereği hastane yönetimince incelenmesi gerektiğine karar verilmiştir. (Yönlendirildi)
907.03.2018Saygınlık GörememeSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi12.03.2018/30Başvuru konusu tıbbi hata olarak değerlendirilmiş olup, mevzuat gereği hastane yönetimince incelenmesi gerektiğine karar verilmiştir. (Yönlendirildi)
1001.03.2018Tıbbi Özen GörememeSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi12.03.2018/31Başvuru konusu tıbbi hata olarak değerlendirilmiş olup, mevzuat gereği hastane yönetimince incelenmesi gerektiğine karar verilmiştir. (Yönlendirildi)
1102.03.2018Hizmetten Genel Olarak FaydalanamamaSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi27.03.2018/32Başvuru ve personelin cevabi yazıları değerlendirilmiş olup başvuru konusu hususlarda ihlal olmadığı kanaatine oy çokluğu ile varılmıştır. (Hak İhlali Yoktur)
1215.03.2018Tıbbi Özen Görememe
Kayıtların Düzeltilmesi
SB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi27.03.2018/33Doğru hastaya doğru işlem yapılması hem temel sağlık hakkıdır hem de SKS’nin gereğidir. Hatalı sonuçlar için “Olay Bildirimi” yapılması ve geriye dönük çekilen bütün MR’ların kontrol edilmesi, hastaya yanlış sonuç verilerek yanlış tedavi yapılmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu olayda gerek çekimi yapan, gerek kayıtları düzelten personelin ve hastane yönetiminin müteselsilen sorumlu olduğu görüldüğünden oy birliği ile hak ihlali olduğu kanaatine varılmıştır. Geriye dönük o günkü bütün MR’ların kontrol edilmesi, hata varsa gereğinin yapılması önerilmiştir. (Hak İhlali Vardır)
1313.03.2018Hizmetten Genel Olarak FaydalanamamaSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi27.03.2018/34Tıbbi Deontoloji Tüzüğüne göre doktorun hastayı reddetme hakkıyla ilgili şartların oluşmadığı, hastanın hizmet alma hakkına erişemediği anlaşıldığından oy birliği ile hak ihlali olduğu kanaatine varılmıştır. Kurulumuzca hekimlere hastaların hangi şartlarda reddedilebileceğiyle ilgili eğitim verilmesi önerilmiştir (Hak İhlali Vardır)
1405.03.2018Hizmetten Genel Olarak FaydalanamamaSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi27.03.2018/35Başvuru ve personelin açıklamaları değerlendirildiğinde başvuru konusu hususlarda hak ihlali olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. Hasta hakları birimi çalışanlarının birime yeni başlaması, tecrübe eksikliği nedeniyle yerinde çözülebilecek sorun Kurula gelmiştir. Bu tür şikayetlerle başvuran hastaların tedavisini kolaylaştırıcı önlemler hem hasta hakları birimi hem de yönetim tarafından alınmalıdır şeklinde düzeltici öneride bulunulmuştur. (Hak İhlali Yoktur)
1507.03.2018Saygınlık GörememeSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi27.03.2018/36Başvuru ve personelin açıklamaları değerlendirildiğinde başvuru konusu hususlarda hak ihlali olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. “Beyaz Kod” başlatılması düzeltici tavsiye olarak önerilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)
1614.03.2018Saygınlık Görememe
Hizmetten Genel Olarak Faydalanamama
SB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi27.03.2018/37Doktorlar arasındaki iletişim eksikliğinden dolayı hasta poliklinik ve acil arasında gidip gelmiştir. Sonuç olarak hasta fakülteye sevk edilmiştir. Başvuru ve personelin açıklamaları değerlendirildiğinde başvuru konusu hususlarda hak ihlali olduğu kanaatine oy çokluğu ile varılmıştır. (Hak İhlali Vardır)