overlay

Nisan 2018 Kurul Kararları

2018 YILI NİSAN AYI HASTA HAKLARI KURULU KARARLARI
SIRA NOBAŞVURU TARİHİBAŞVURU KONUSUSAĞLIK TESİSİ ADIKARAR TARİHİ VE SAYISIKURUL KARARLARININ ÖZETİ
113.03.2018Hizmetten Genel Olarak FaydalanamamaSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi18.04.2018/34 Mükerrer sayı (27.03.2018/34 sayılı karara itiraz)
Hekimin daha önceki açıklaması ile itiraz başvurusundaki beyanları çeliştiğinden, bir önce ki kararın geçerliliği ile hak ihlali olduğu kararına oy birliği ile varılmıştır. Bir önceki düzeltici işlem kararı ve önerilerin uygulanması ile takibi kararı alınmıştır. (Hak İhlali Vardır)
214.03.2018Saygınlık Görememe Hizmetten Genel Olarak FaydalanamamaSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi18.04.2018/37 Mükerrer sayı (27.03.2018/37 sayılı karara itiraz)İtiraz dilekçesi değerlendirilmiş ve daha önceki hak ihlali vardır kararını değiştirilmesini gerektirecek yeterli bilgi, belge ve şahit sunulmadığından hasta hakkı ihlali olduğu kanaatine oy birliği ile varılmıştır. (Hak İhlali Vardır)
322.03.2018Hizmetten Genel Olarak FaydalanamamaSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi18.04.2018/38Mümkün olan en kısa sürede hastanın hizmetten faydalanabildiği anlaşıldığından hak ihlali olmadığı kararına oy birliği ile varılmıştır. (Hak İhlali Yoktur)
422.03.2018Hizmetten Genel Olarak FaydalanamamaSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi18.04.2018/39Randevusuna geç gelen hastaya yardımcı olunmaya çalışıldığı, öğle arasına girildiğinden öğleden sonra muayene edileceğinin kendisine bildirildiği anlaşıldığından, başvuru konusu hususlarda ihlal olmadığı kanaatine oy çokluğu ile varılmıştır. (Hak İhlali Yoktur)
512.03.2018
Kayıtların Düzeltilmesini İsteme
Özel VM Medicalpark Samsun Hastanesi
18.04.2018/40
Başvuru konusu değerlendirilmiş olup, mevzuat gereği konun Müdürlüğümüz Disiplin Birimince incelenmesi gerektiğine karar verilmiştir. (Yönlendirildi)
628.03.2018
Hizmetten Genel Olarak Faydalanamama
SB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
18.04.2018/41
Hastanın 27/03/2018 tarihinde saat 13.40’da hematoloji polikliniğine muayene olduğu ve tetkiklerinin istendiği belgelerden görülmüştür. Hastanın 28/03/2018 tarihinde tahlilleri vereceği bölümlere gitmeyerek hematoloji polikliniğine gittiği ve tahlillerinin sistem üzerinden istendiğinin farkında olmadığı anlaşıldığından başvuru konusu hususlarda ihlal olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. Hastaya tetkik istendiğine dair farkındalık sağlayacak sistem oluşturulması yönünde düzeltici karar alınmıştır. (Hak İhlali Yoktur)
728.03.2018
Hizmetten Genel Olarak Faydalanamama
SB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
18.04.2018/42
Hematoloji uzmanlarının kongreye katılmak üzere izin aldığı, durumun idarenin gözünden kaçtığı herhangi bir kasıt olmadığı, idarenin bundan sonra personelin izin kullanımına ilişkin uyarı ve düzenlemeyi yapacağını bildirdiği anlaşıldığından, başvuru konusu hususlarda ihlal olmadığı kanaatine oy birliği ile varmıştır. (Hak İhlali Yoktur)
820.03.2018
Hizmetten Genel Olarak Faydalanamama
SB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
18.04.2018/43
Başvuru konusu hususların hastane yönetimince adli/idari yönden incelenmesi gerektiğine karar verilmiştir. (Yönlendirildi)
902.04.2018
Tıbbi Özen Görememe
SB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
18.04.2018/44
Hastanın yara tedavisinde vakumlu cihaz kullanımının ne zaman başlayacağı ne kadar sürdürüleceğinin kararı hekime ait olduğundan başvuru konusu hususlarda ihlal olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. (Hak İhlali Yoktur)