overlay

Mayıs 2018 Kurul Kararları

2018 YILI MAYIS AYI HASTA HAKLARI KURULU KARARLARI
SIRA NOBAŞVURU TARİHİBAŞVURU KONUSUSAĞLIK TESİSİ ADIKARAR TARİHİ VE SAYISIKURUL KARARLARININ ÖZETİ
120.03.2018Hizmetten Genel Olarak Faydalanma HakkıSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi15.05.2018/43 Mükerrer sayı (18.04.2018/43 sayılı karara itiraz)
Kurulun aldığı düzeltici işlem ve öneri kararları tavsiye niteliğinde olduğundan, çalışan güvenliğinin yanında hasta güvenliği de düşünülerek hastanın ameliyat olamaması nedeniyle yaşayacağı sağlık problemlerinin ve bundan kaynaklı hukuki sürecin önüne geçilmesi amacıyla idarenin hastanın tedaviyi kabul etmesi durumunda başka bir ekibe tedaviyi yaptırması önerilmiştir. (Yönlendirildi)
218.04.2018Mahremiyet HakkıSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi15.05.2018/45Başvuru konusu hususların 3. basamak yoğun bakım şartları ve kuralları ile ilgili farkındalığın olmamasından kaynaklı olduğu kanaati oluştuğundan oy birliği ile hak ihlali olmadığı kararına varılmıştır. Yoğun bakım çalışanlarının hasta yakınlarının psikolojik durumlarını göz önüne alarak hareket etmeleri, kendilerine yönelik tehdit unsuru oluştuğunda Beyaz Kod vermeleri ayrıca hasta yakınlarına yoğun bakım kuralları hakkında hasta yatırıldıktan sonra bilgi verilmesi önerilmiştir. Yoğun bakımlarda Hasta Hakları Yönetmeliği ve 2016/10 sayılı Hasta Mahremiyetine Saygı Gösterilmesi konulu Genelgeye uygun olarak hasta mahremiyetinin sağlaması ve denetimlerin yapılması hastane yönetimine önerilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)
326.04.2018Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi, Bakım ve Tıbbi Özen Gösterilmesi HakkıSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi15.05.2018/46Hastane yönetiminin numunelerin muhafazası, taşınması ve teslimi ile ilgili sistemi düzenleyecek işlem tesis etmesi önerilmiştir. Başvuru konusu hususlarda ihlal olduğu kanaatine oy birliği ile varılmıştır. (Hak İhlali Vardır)
415.05.2018Saygınlık Görme HakkıSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi28.05.2018/47Hastaların hakları yanında uymaları gereken kurallar mevcuttur. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği gereği sağlık kurumlarına müracaat edenlerin kimlik ibrazı zorunludur. Başvuru konusu hususlarda ihlal olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. (Hak İhlali Yoktur)
516.05.2018
Saygınlık Görme HakkıSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
28.05.2018/48
Kurulumuz başvuruyu, personelin cevabi yazılarını ve şahit beyanını değerlendirmiştir. Başvuru konusu hususlarda ihlal olmadığı kanaatine oy birliği ile varmıştır. (Hak İhlali Yoktur)
614.05.2018
Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı
SB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
28.05.2018/49
Polikliniğin yoğunluğu göz önüne alındığında ve hastaya en yakın tarihe randevu verildiği anlaşıldığından hak ihlal olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmış ve yönetime düzeltici işlem kararı önerilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)
730.04.2018
Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı
SB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
28.05.2018/50
Hekimin acil, engelli veya yaşlı hastalara öncelik verdiği kanaati oluştuğundan, hak ihlali olmadığı kararına oy birliği ile varılmıştır. Mevzuat gereği veya deontolojik olarak önceliği olan hastaları alırken dışardaki hastaların bilgilendirilmesine özen gösterilmesi önerilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)
817.05.2018
Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı
SB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
28.05.2018/51
Kurulumuz başvuruyu ve personelin cevabi yazılarını değerlendirmiş olup başvuru konusu hususlarda ihlal olmadığı kanaatine oy birliği ile varmıştır. (Hak İhlali Yoktur)
914.05.2018
Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi, Bakım ve Tıbbi Özen Gösterilmesi Hakkı
SB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
28.05.2018/52
Mevcut bilgi ve belgeler ışığında hak ihlali olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. Personele hijyen, hasta ve çalışan güvenliği konularında eğitim düzenlenmesi önerilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)