overlay

Temmuz 2018 Kurul Kararları

2018 YILI TEMMUZ AYI HASTA HAKLARI KURULU KARARLARI
SIRA NOBAŞVURU TARİHİBAŞVURU KONUSUSAĞLIK TESİSİ ADIKARAR TARİHİ VE SAYISIKURUL KARARLARININ ÖZETİ
125.06.2018Hizmetten Genel Olarak Faydalanma HakkıSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi05.07.2018/59
Bilgi, belge ve şahitlerin beyanından istenilen tetkik için yeterli süre olmadığı, mesai bitimine denk geldiği, ertesi gün poliklinik başlamadan saat 08.00-09.00 gibi gelmeleri durumunda sıra beklemeksizin testlerinin yapılacağı hastaya ifade edildiğinden hak ihlali olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. Ayrıca hastanın yaptığı hakaret iddialarına karşın çalışanların Beyaz Kod başlatması önerilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)
221.06.2018Saygınlık Görme ve Rahatlık HakkıSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi05.07.2018/60Kurulumuz başvuruyu, personelin cevabi yazılarını ve şahit beyanını değerlendirmiştir. Başvuru konusu hususlarda ihlal olduğu kanaatine oy birliği ile varmıştır. Olayın nöbet devri sırasında meydana gelmiş olmasından dolayı nöbeti devreden ve devralan personelin müteselsilen sorumlu olduğu kanaati oluştuğundan idarenin konuyu incelemesi uygun görülmüştür. (Hak İhlali Vardır)
325.07.2018Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma HakkıSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi05.07.2018/61Yoğun bakım bilgilendirme tablolarında belirtilen sürelerin içeride hastalara müdahale ve bakım sebebiyle aşılması söz konusu olabileceğinden ve şikayet sahibinin hastasını ziyareti gerçekleştiğinden hak ihlali olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. Yoğun bakım bilgilendirme panolarının altına “Hastalara müdahale nedeniyle tabloda belirtilen sürelerin aşılması söz konusu olabileceğinden anlayış ve sabrınız için teşekkür ederiz” ibaresinin yazılması önerilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)
409.07.2018Hizmetten Genel Olarak Faydalanma HakkıSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi31.07.2018/62Hastaya tekrardan MR randevusu oluşturulduğu ve birim sorumlusu tarafından başvuru sahibinin şikayetinden vazgeçtiği bildirildiğinden hak ihlali olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. MR bölümündeki yaşanan şikayete konu sıkıntının bilgi amacıyla yönetimle de paylaşılması tavsiye edilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)
528.06.2018
Saygınlık Görme ve Rahatlık HakkıSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
31.07.2018/63
Hekim Seçme Yönergesi poliklinik sekreterliği birimi kurulması başlıklı 6. maddenin 2. fıkrası c) bendinde “hastaların sıra takiplerini kolaylıkla yürütebilmeleri için uygun elektronik sistem kurulabilir.” hükmü uyarınca poliklinikte takip sisteminin işletilmediği beyanlardan anlaşılmıştır. Ayrıca başvuru sahibinin iddiasına göre hakaret eden ve şiddet uygulayan kişi tespit edilip, bilgisine başvurulup tarafımıza iletilememiş, güvenlik personelinden sorumlu müdür yardımcısının da konuyla ilgili açıklamaları tarafımıza bildirilmemiştir. Bu gerekçelerle hak ihlali olduğu kanaatine oy birliği ile varılmış konunun yönetimce incelenmesine karar verilmiştir. Hastane Yönetimince poliklinik monitörlerinin çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi ve faal durumda tutulması yönünde düzeltici işlem önerilmiştir. (Hak İhlali Vardır)
619.07.2018
Tıbbi Özen Görme HakkıSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
31.07.2018/64
Başvurunun tıbbi hata kapsamında olduğu anlaşıldığından hastane yönetimi tarafından değerlendirilmesine karar verilmiştir. (Yönlendirildi)
705.07.2018
Hizmetten Genel Olarak Faydalanma HakkıSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
31.07.2018/65
Hastane Yönetimi tarafından hastanın protez işlemleri için Evde Sağlık Birimine yönlendirildiği, dosya Kurulda görüşülmeden önce de hastanın vefat ettiği bilgisi Kurumun Hasta Hakları Biriminden alınmıştır. Hastane Yönetiminin sorunu çözmeye çalıştığı göz önüne alındığında hak ihlali olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. (Hak İhlali Yoktur)