İç Kontrol Süreç Yönetim Sisteminin Oluşturulması Hakkında Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Projesi
16 Ağustos 2018

 Sağlık Müdürlüğümüz Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı İç Kontrol ve Startejik Plan Birimince hazırlanarak AR-GE Sağlık İnovasyonu Birimi desteğiyle OKA’ ya başvurusu yapılan ve onaylanan “İç Kontrol Süreç Yönetim Sisteminin Oluşturulması Hakkında Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti” Projesinin sözleşmesi imzalandı.

 OKA toplantı salonunda gerçekleştirilen imza töreninde OKA Genel Sekreteri Mevlüt ÖZEN, İl Sağlık Müdürümüz Dr.Öğr.Üyesi Muhammet Ali ORUÇ, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanımız Erol ÖZTÜRK, İç Kontrol ve Stratejik Plan Birim Sorumlusu Mükerrem KÖKSAL, AR-GE ve Sağlik Inovasyonu Biriminden Meral AY ile OKA Teknik Destek Biriminden Uzman Barış ŞAHİN hazır bulundu.

 Sağlık Müdürlüğü olarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile tanımlanan ve kamu idareleri için de kurulması öngörülen iç kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları önemsiyoruz.

 İç kontrol; bir kurumun yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen tamamlayıcı bir süreç olup, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve kurumun misyonunu başarması için riskleri ortaya koyan ve makul bir güvence sağlayan sürekli ve sistemli çabalar bütünüdür.

 Bu çalışmaların idareye değer kattığının ve idareleri ciddi biçimde geliştirdiğinin bilincindeyiz.Bu bilinçten hareketle,Müdürlüğümüz bünyesinde kamu yönetimi alanında eğitim programları düzenleyerek yetişmiş insan gücünü geliştirmeyi amaçlamaktayız.

 Bu kapsamda Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg