Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi
17 Haziran 2020

 Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Daire Başkanlığınca Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Doku Tipleme Laboratuvarları ve  Genetik Hastalıklar Tanı Merkezlerini kapsayan “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi” yürütülmekte olup; bu kapsamda hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak, tıbbi laboratuvar alanında üretilen hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarının standardize etmek, gereksiz test istemini önlemek, klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişini sağlamak amaçları ile;

 Proje basamaklarına 31.08.2018 tarihine kadar uyum sağlanması gerekmektedir.

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Uygulaması ve Yaygınlaştırılması Üstyazı
Akılcı Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporu
Akılcı Test İstemi Prosedürü
Bu Test Nerede Yapılıyor Sistemi Hk
Karar Sınırı, Kritik Değer Ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu
Konsültasyon İstemi Prosedürü
Refleks Test ve Reflektif Test
ÇKYS/SKYS Tıbbi Laboratuvar Görüntüleme Ekranı Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi Basamakları Kayıt Kılavuzu