overlay

Ağustos 2018 Kurul Kararları

2018 YILI AĞUSTOS AYI HASTA HAKLARI KURULU KARARLARI
SIRA NOBAŞVURU TARİHİBAŞVURU KONUSUSAĞLIK TESİSİ ADIKARAR TARİHİ VE SAYISIKURUL KARARLARININ ÖZETİ
102.08.2018Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi, Bakım ve Tıbbi Özen Gösterilmesi HakkıSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi17.08.2018/66
Hastaya tanı koyma ve tedavisini düzenleme kararı hekime ait olup başvuru konusu hususlarda hak ihlali olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. Daha önce ilacını yazan hekimin ilacın kullanma süresi ile ilgili hastayı bilgilendirilmesi önerilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)
219.07.2018Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi, Bakım ve Tıbbi Özen Gösterilmesi HakkıSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi17.08.2018/67Doğru hastaya doğru işlem yapılması hem temel sağlık hakkıdır hem de SKS’nin gereğidir. Hatalı sonuçlar için “Olay Bildirimi” yapılması ve geriye dönük çekilen MR’ların kontrol edilmesi, hastaya yanlış sonuç verilerek yanlış tedavi yapılmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu olayda hastanenin hizmet satın alım yoluyla temin ettiği MR hizmetini sunan şirketin ve hastane yönetiminin müteselsilen sorumlu olduğu görüldüğünden oy birliği ile hak ihlali olduğu kanaatine varılmıştır. MR çekimi/raporları ile ilgili şikayetlerin tekerrür ederek Kurulumuza gelmesi sebebiyle konunun Müdürlüğümüz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığıyla paylaşılmasına karar verilmiştir. (Hak İhlali Vardır)