overlay

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi Eğitimi

 Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Doku Tipleme Laboratuvarları ve Genetik Hastalıklar Tanı Merkezlerini kapsayan “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi” yürütülmektedir.

Akılcı Test İstem Prosedürü
Konsültasyon İstem Prosedürü
Onay Destek Sistemi Kullanımı Prosedürü
Refleks ve Reflektif Test Uygulamaları
Karar Sınırı, Kritik Değer Ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu 
Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporu Standardizasyonu
Bu Test Nerede Yapılıyor Sistemi 

basamaklarını içeren projenin uygulanmasını sağlamak amacı ile; 06.09.2018 tarihinde ilimizde faaliyet gösteren Üniversite, Kamu Kurum/Kuruluşları ve Özel Sağlık Tesislerinde ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvar birim sorumluları ve personellerinin katılımı ile toplantı yapılmıştır.

 İl Koordinasyonunu Sağlık Hizmetleri Başkanlığının yaptığı toplantıda, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr.Mehmet KILINÇ, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm.Dr.Hüseyin Yalçın BÜYÜKKARABACAK ve Halk Sağlığı Laboratuvarı Uzm.Dr.Duygu SUVACI tarafından eğitim verilmiştir.

 
  • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 03.JPG
  • 4.JPG
  • 5.JPG