overlay

İşyeri Ortam Ölçümleri

20.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ ve ilgili yönetmelikleri, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği ve TCSB (Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Özel Hastaneler Yönetmeliği) DIN 1946-4 :2008 Hastanelerle ilgili Alman standarttı ve TS EN ISO 14644 Temiz Oda Standartları  çerçevesinde Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinde;

PERİYODİK MUAYENE ve ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLER

PARAMETRE

METOD

Kompresör ve Hava Tankı

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 

Hidrofor ve Genleşme Tankı

Buhar Kazanı

Buhar Jeneratörü

Kalorifer Kazanı

Sıcak Su Kazanı

Otoklav

Basınçlı Kaplar

Forklift

Transpalet

İstif Makinaları

Topraklama

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

ParatonerVALİDASYON

PARAMETRE

METOD

Hepa / Ulpa Filtre Sızdırmazlık Testi, (D.O.P. (Filter Integrity Test)

IEST-RP-CC034.3:2009

IEST-RP-CC006.3:2004

Hava Debisi, Hava Hızı ve Aynılığının Ölçülmesi

IEST-RP-CC034.3:2009

IEST-RP-CC006.3:2004

DIN 1946-4 / 2008

Ameliyathane Taze Hava Debisi-Egzoz (Hızı) Ölçülmesi

DIN 1946-4 / 2008

Laminar Flow Ünitesi Hava Hızı ve Hız dağılımlarının ölçümü

DIN 1946-4 / 2008

Odalar Arası Basınç Farkı Ölçümü

TS EN ISO 14644-1

TS EN ISO 14644-2

TS EN ISO 14644-3

Partikül Sayımı ve Temiz Alanın Sınıflandırılması

TS EN ISO 14644-1

TS EN ISO 14644-2

TS EN ISO 14644-3

Dekontaminasyon / Geri Kazanım Yeniden Temizleme Zamanının Tespiti

TS EN ISO 14644-1

TS EN ISO 14644-2

TS EN ISO 14644-3

Hava Akış Karakteristiğinin Görselleştirilmesi

 

TS EN ISO 14644-1

TS EN ISO 14644-2

TS EN ISO 14644-3


20.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ ve ilgili yönetmelikleri, Sağlık Bakanlığı Kalite Standartları, Verimlilik Değerlendirme kriterleri ve Çevre Şehircilik Bakanlığı mevzuatları çerçevesinde Müdürlüğümüze bağlı;

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ

PARAMETRE

METOD

Aydınlatma Ölçümü

COHSR 928-I-IPG-039

Termal Konfor-WBGT Ölçülmesi- Hesaplaması

TS EN 27243

Termal Konfor- PMV ve PPD Ölçülmesi-Hesaplaması

TS EN ISO 7730

Termal Konfor-Ireq Ölçülmesi-Hesaplaması

TS EN ISO 11079

İç Ortamda Toz Ölçümü

MDHS 14/3

Formaldehit Ortam Ölçümü

NIOSH 3500

Formaldehit Kişisel Maruziyet Ölçümü

NIOSH 3500

Ksilen Ortam Ölçümü

TS EN 16200-1

Ksilen Kişisel Maruziyet Ölçümü

TS EN 16200-1

Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü

TS 2607 ISO 1999

TS EN ISO 9612

Titreşim Maruziyeti Ölçümü (El-Kol)

TS EN ISO 5349-1

TS EN ISO 5349-2

Titreşim Maruziyeti Ölçümü (Tüm Vücut)

TS ISO 2631-1

TS EN 1032+A1

Elektromanyetik Alan Ölçümü

TS EN 50413

Baca Gazı Ölçümü (SO2-CO-CO2-O2-NO-NO2-NOX)

TSISO 7935-TSISO12039-EPA CTM-022