overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 05/08/2020 Tarihli ve 102 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, COVID-19 salgınıyla ilgili alınması gereken ek tedbirlere ilişkin 05.08.2020 tarihli ve 102 sayılı kararıyla;

Toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından COVID-19 salgınının oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz “kontrollü sosyal hayat” döneminde Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için, erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiş, bu yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkeleri önem kazanmıştır.

Kurulumuz tarafından bu amaçla kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları doğrultusunda bir takım kararların alınması zorunlu hale gelmiştir.

Bu kapsamda;

1. Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere;
Hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına,
İzolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine,
Tedavilerinin evlerinde yapılmasına,
Sağlık birimlerine, ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin ivedilikle verilmesine,

2. İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının kolluk birimlerince birebir takip edilmesine ve sıklıkla denetlenmesine,

3. İl merkezinde Sağlıktan sorumlu Vali Yardımcısı ve ilçelerimizde Kaymakamlar başkanlığında;
Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları oluşturulmasına,
Hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edilerek her gün saat 16:00’da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer birim temsilcileriyle bir araya gelinmesine ve alınması gerekli önlemlerin belirlenmesine,
Hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile köylerde/mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca gerektiğinde destek verilmesine,
Temaslı olduğu tespit edilen kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanmasına,

4. Hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için vatandaşlarımızın kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına başvurmaları yönünde bilgilendirilmelerine,

5. Basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlarda temizlik, maske ve mesafe vurgusunun yapılmasına,

6. Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı göz önünde bulundurularak denetimde bulunan personelin, örnek olmasına yönelik gerekli uyarıları yapmasına,

7. İl bazında hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bizzat takip edilerek artış ve azalışlara göre gerekli tedbirlerin alınmasına, günlük ve haftalık artış oranlarının yüksek seyretmesi halinde ilave tedbirlerin ve denetim faaliyetlerinin en üst seviyede uygulanmasına,

8. COVID-19 denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılmasına,

9. Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda;
Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesine,
Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri / işletmeciler / organizatörler ve esnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenmesine,
Kurulumuzca alınan kararların ilgililere tebliğ edilmesine, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılmalarına,
Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesine,
Birinci ihlalde uyarı,
İkinci ihlalde idari para cezası,
İşyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün; dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma, cezalarının uygulanmasına,
Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim yapılmasına,
Denetimlerin uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla nezaketle yapılmasına,

10. Toplu taziye uygulamasının olduğu;
Taziye evlerinde, evlerde ve açık alanlarda taziye yapılmamasına,
Ayrıca bu hususa ilişkin olarak;

Kıymetli hemşehrilerimiz salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır.

Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenab-ı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin.” şeklindeki uyarının cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından günde en az 1 kez anons edilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.