overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 29/07/2020 Tarihli ve 101 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, 31 Temmuz 2020 – 03 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki Kurban Bayramı’nda mezarlık ziyaretlerinde, bayram namazında, bayramlaşma törenlerinde COVID-19’a karşı alınacak önlemler ile huzur evi ve yaşlı bakım merkezlerinde yapılacak bayramlaşma törenlerinde alınacak önlemlere ilişkin 29.07.2020 tarihli ve 101 sayılı kararıyla;

31 Temmuz 2020 - 03 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki Kurban Bayramı’nda Koronavirüs (COVİD-19) salgını ile ilgili, halkımızın toplu olarak bulunabileceği değerlendirilen hayvan kesim yerlerinde uymaları gereken kurallar Kurulumuzun 20/07/2020 tarih ve 97 sayılı kararında belirtilmişti.

Hayvan kesim yerlerinde uyulması gereken sağlık kurallarının yanı sıra halkımızın toplu olarak bulunabileceği değerlendirilen mezarlık ziyaretleri, bayram namazı ve bayramlaşma sırasında da salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınacak önlemlerde titizlik gösterilmesi, salgının yayılma hızının artmasını engellemek ve istenmeyen sonuçlarını önlemek açısından hayati öneme sahiptir.

Ayrıca huzur evlerinde yaşamlarını idame ettiren 65 yaş üstü büyüklerimizin salgında en önemli risk grubu olması nedeniyle yapılacak bayram ziyaretleri de kritik önem taşımaktadır.

Bu kapsamda;

Kurulumuzun 20/07/2020 tarih ve 97 sayılı toplantısında alınarak yürürlüğe giren hayvan kesim yerleriyle ilgili alınmış olan kararlara uyulmasına,
Bayram namazı sırasında Kurulumuzun 23/05/2020 tarih ve 55 sayılı toplantısında alınarak yürürlüğe giren cami ve mescitlerde alınması gereken önlemlerin uygulanmasında gerekli özenin gösterilmesine,
Cami ve mescitlerde bayram namazı sonrasında yapılacak bayramlaşma törenlerinin yapılmaması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesine,
İlimizde gerçekleştirilecek kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum örgütlerinin bayram günlerinde veya bayram sonrasında gerçekleştirecekleri bayramlaşma törenlerinin, salgının yayılma hızını artırabileceği ve istenmeyen durumlara sebep olabileceği değerlendirildiğinden, kapalı alanlarda bayramlaşma töreni yapılmayacak, yapılacaksa da mümkün oldukça az katılımlı ve kısa bir şekilde yapılmasına,
Bayramlaşma törenlerinin gerçekleştirileceği huzur evleri ve yaşlı bakım merkezlerine bayramlaşmak amacıyla ziyaretlere izin verilmemesine,
İlimizde Kurban Bayramı nedeniyle gerçekleştirilecek mezarlık ziyaretlerinde;
oHalkımızın mezarlık ziyareti sırasında mutlaka maske kullanmalarının sağlanmasına
oMezarlık ziyaretleri sırasında sosyal mesafe kuralına uyulması için (kişiler arası en az 1,5 metre olacak şekilde) gerekli özenin gösterilmesine,
oMezarlıkta bulunan kişilerin ellerini yıkayabileceği çeşme vb. yerlerde sıvı sabun bulundurulmasına,
oMezarlığın girişinde, çıkışında, mezarlığın uygun yerlerinde kişilerin kullanmak için yoğunlaşmalarını engelleyecek şekilde el dezenfektanı bulundurulmasına,
Mezarlığa giriş ve çıkışın,  giriş ve çıkış için ayrı ayrı ve birden fazla kapı olacak şekilde tasarlanmasına,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.