overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 23/07/2020 Tarihli ve 100 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde “Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” bölümünde yapılan değişikliklerin görüşülmesi ve COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde “Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler” bölümünde yapılan değişikliklerin görüşülmesine ilişkin 23.07.2020 tarihli ve 100 sayılı kararıyla;

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nca, alınan tedbirler ve halkımızın da duyarlılığı sonucunda kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda salgının bulaşma ve yayılma hızının düşmesi, bununla birlikte kontrollü sosyal hayat dönemine geçilmiş olması ve aradan geçen süre göz önüne alındığında “Berber, Kuaför ve Güzellik Salonları” ve “Market ve Süpermarketler” iş kollarından gelen talepler üzerine alınan tedbirler tekrar görüşülmüş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi güncellenmiştir.

Kurulumuz tarafından Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun yapmış olduğu güncellemeler ışığında daha önce söz konusu iş kollarıyla ilgili aldığı kararlarda bazı değişiklikler yapılmıştır.
 
Bu kapsamda;

Kurulumuzun 07/05/2020 tarih ve 39 sayılı toplantısında “Berber, Kuaför ve Güzellik Salonları” ile ilgili aldığı kararlar, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun değerlendirmeleri sonucunda Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yapılan değişiklikler doğrultusunda tekrar değerlendirilmiş ve rehberde yer alan aşağıda belirtilen sağlık önlemlerinin söz konusu iş kolu için İlimizde de uygulanmasına karar verilmiştir:
oBerber ve Kuaför Salonlarında, COVID-19 ‘un bulaşma yolunun, virüsü taşıyan kişinin konuşması, öksürmesi ve hapşırması sonucu ortaya çıkan damlacıklar olması nedeni ile ustura veya tıraş makinesi kullanılarak sakal tıraşına izin verilmesi ve tıraş yapılırken 1 metre mesafe korunamayacağından maskeye ek olarak yüz/göz koruyucu (siperlik) kullanılmasına,
oBerber, Kuaför ve Güzellik Salonları ile ilgili Kurulumuzun 07/05/2020 tarih ve 39 sayılı toplantısında alınan “Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmemesine” ibaresinin kaldırılmasına ve söz konusu işyerlerinin Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde son yapılan düzenlemelere uymaları koşuluyla faaliyetlerine devam etmelerine,
Kurulumuzun 01/07/2020 tarih ve 88 sayılı toplantısında market ve süpermarketlerin Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ndeki sağlık kurallarına uymaları koşuluyla faaliyetlerini sürdürebileceği kararı alınmıştı.

Ancak Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde market ve süpermarketlerde aynı anda bulunması gereken kişi sayısıyla ilgili “Çalışan ve müşteri dâhil en az 8 m2’ye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalıdır” ibaresinin “Çalışan ve müşteri dâhil en az 4 m2’ye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalıdır” şeklinde güncellemesinin ve işleyişi kolaylaştırmak amacıyla yeme-içme alanları, gıda maddelerinin paketlenmesi konularında yapılan güncellemelerin İlimizde faaliyet gösteren market ve süpermarketlerde rehberde belirtilen son şekliyle uygulanmasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.