overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 22/07/2020 Tarihli ve 99 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantılarının yapılmasının görüşülmesi ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantılarının yapılmasının görüşülmesine ilişkin 22.07.2020 tarihli ve 99 sayılı kararıyla;

COVID-19 hastalığının yayılma hızını azaltmak ve halkımızın zorunlu olarak açık veya kapalı ortamlarda bir araya gelmesini, yakın temas içinde bulunmasını engellemek ve halk sağlığının korunmasını sağlamak amacıyla 17/04/2020 tarih ve 7244 sayılı kanunla, Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantılarının ve Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantılarının yapılması 31/07/2020 tarihine kadar ertelenmişti.

Kurulumuzun yaptığı değerlendirmeler sonucunda gelinen noktada salgının yayılma hızının azalması ve 01/06/2020 tarihinden itibaren başlayan kontrollü sosyal hayat süreci de göz önünde bulundurularak söz konusu genel kurul toplantıları ile ilgili olarak aşağıdaki kararların alınması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda;

a- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki (Tarım ve Orman Bakanlığı hizmet alanı içerisinde faaliyet gösteren Tarımsal Amaçlı Kooperatifler hariç) genel kurul toplantılarında;
Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması,
Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun yayınladığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen sağlık kurallarına uyulması,
Genel kurul toplantıları yapılmadan önce İlçe Sağlık Müdürlükleri/Toplum Sağlığı Merkezlerine bilgi verilmesi ve genel kurul toplantısının yapılacağı fiziki mekânın sağlık kurallarına uygunluğunun denetlenmesinin İlçe Sağlık Müdürlükleri/Toplum Sağlığı Merkezlerince yapılmasının sağlanması koşuluyla yapılmasına izin verilmesine,
b- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki Tarım ve Orman Bakanlığı hizmet alanı içerisinde faaliyet gösteren Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantılarının ise 31/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle ertelenmesine,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.