overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 07/07/2020 Tarihli ve 92 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, İlimizde yapılacak düğünlerde alınacak tedbirlere ilişkin 07.07.2020 tarihli ve 92 sayılı kararıyla;

Kurulumuzun 25/06/2020 tarih ve 81 sayılı toplantısında alınan kararla, 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren kontrollü sosyal hayat sürecine girilmesiyle birlikte İlimizde düğün törenlerinin gerçekleştirileceği düğün salonlarının 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayabilmelerine, düğün törenleri için kullanılacak mekânların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ek olarak Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileriyle aşağıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat sürecinde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmesi sağlanmaktadır.

Ancak gelinen süreçte bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı, bu nedenlere bağlı olarak bazı mahalle ve köylerin karantinaya alınmak zorunda kalındığı görülmektedir.

Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda; 
Mahallelerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dâhil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin;

Süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde, mahalli özellikler de dikkate alınarak, 10:00-23:00 saatleri arasında ve 4 (dört) saati geçmeyecek şekilde gerçekleştirilmesine,
Gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.