overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25/06/2020 Tarihli ve 78 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, İlimizde şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulanacak tedbirlerin görüşülmesine ilişkin 25/06/2020 tarihli ve 78 sayılı kararıyla;

Kurulumuzun 01/06/2020 tarih ve 60 karar no.lu toplantısında alınan kararda ve Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan “Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile İlgili Alınması Gereken Önlemler” ve “Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Denizyolu Yolcu Taşımacılığı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler” başlıklı rehberler doğrultusunda ilimizde şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulanacak tedbirler belirtilmişti.

Daha sonra İçişleri Bakanlığı’nın 11/06/2020 tarih ve 9288 sayılı genelgesiyle Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz yoluyla ülkemize giriş/çıkışlarına getirilen kısıtlamalar (İran kara sınır kapılarından yolcu giriş/çıkışlarına yönelik hükümler hariç) yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak, turizm sezonunun açılması ve ülkemize giriş-çıkış kısıtlamalarının kaldırılması sonrasında önümüzdeki süreçte yabancı turistlerin ülkemizdeki turizm beldelerine yoğun rağbet göstermesi beklenmektedir.

Bu kapsamda;

        1. Ülkemize yurtdışından gelen yabancı turistleri taşıyan yabancı plakalı toplu taşıma araçlarının Kurulumuzun 01/06/2020 tarih ve 60 karar no.lu toplantısında alınan kararlarda yer alan araç içi oturma planı kısıtlamasına uygun olup olmadığına bakılmaksızın hudut kapısına geldiği sıradaki yolcu sayısını artırmamak (ülkemiz içerisinde varış noktasına kadar yeni yolcu almamak) kaydıyla yolcu taşımalarına müsaade edilmesine,

        2. 65 yaş ve üzeri yabancı turistlerin, ülkemiz içerisinde gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerinde “Seyahat İzin Belgesi” aranmamasına,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.