overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 13/06/2020 Tarihli ve 72 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, İlimizde gerçekleştirilecek nikâh merasimlerinde uygulanacak tedbirlerin görüşülmesine ilişkin 13.06.2020  tarihli ve 72 sayılı kararıyla;
 
Kurulumuzun 17/03/2020 tarih ve 04 karar no.lu toplantısında alınan kararla süreleri kısaltılan ve en fazla 10 kişinin katılmasına izin verilen nikâh merasimleri, nikâh salonlarında Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun belirlediği sağlık kuralları doğrultusunda aşağıda belirtilen kurallara uyulması koşuluyla 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilebilecektir.

Bu kapsamda;

1. Nikâhların, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada yapılmasına ve sürenin mümkün olduğu kadar kısa tutulmasına,

2. Nikâh merasimi yapılacak mekânların;
İşletmecileri tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanmasına,
Tesisin misafir kapasitesinin mesafe planına göre belirlenmesine,
Bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilmesine ve kapasite bilgisinin tesisin girişinde görülebilir bir yere asılmasına,
Hazırlanan plan çerçevesinde mekânın girişlerinde ve sıra oluşabilecek her noktada mesafeyi sağlamaya yardımcı yer işaretlemelerinin yapılmasına,
 
3. Kurallar, mesafe, maske kullanımı ve temizlik uygulamalarına ilişkin bilgilendirme afişlerinin nikâh yapılacak mekânların girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılmasına, 

4. Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümlerinin yapılmasına, 38 °C’den yüksek olanların en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinin sağlanmasına,

5. Mekân girişlerinde dezenfektan/el antiseptiği bulundurulmasına ve misafirlerin ellerini dezenfektan/el antiseptiği ile temizlemelerinden sonra içeri girişlerinin sağlanmasına,

6. Nikâh yapılacak mekânlara;

Maske takılarak girilmesine,
İşletme sahiplerince mekânın girişinde yeterli miktarda maske bulundurulmasına,
Maskesiz misafirlere mekân girişinde maske dağıtılmasına,
Nikâh merasimi sürecinde de maske takılmasının (gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dâhil) sağlanmasına,

7. Nikâh Merasimi Yapılacak Mekânlar;

A. Yemek, kokteyl vb. ikram yapılarak nikâh merasimi düzenlenen mekânlarda;

• Misafirlerin oturma düzeninde masalar arasının en az 1,5 metre, sandalyeler arasının en az 60 cm olacak şekilde düzenlenmesine,
• Mesafe ve oturma düzeni kurallarının, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir grupları için uygulanmamasına,
• Her masada yeterli sayıda en az %70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulmasına,
• Nikâh esnasında veya akabinde yemek, ikram, kokteyl vb. olması durumunda 30 Mayıs 2020 tarih ve 8556 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi hükümlerine uyulmasına, 

B. Nikâh salonu olarak kullanılan masasız (sandalye/koltuk düzeni olan) mekânlarda;

• Sabit sandalye/koltuk düzeni olan nikâh mekânlarında oturma düzeninin bir sandalye/koltuk boş olacak şekilde düzenlenerek misafir kabul edilebilmesine,
• Sabit sandalye/koltuk düzeni olmayan nikâh mekânlarında oturma düzeninin sandalye/koltuklar arası 1 metre mesafe olacak şekilde düzenlenerek misafir kabul edilebilmesine,

8.  Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanları için mümkünse doğal havalandırması olan (pencereli) odaların tercih edilmesine,

9.  Nikâh merasiminde karşılama, uğurlama ve takı töreninde tokalaşma ya da temasa neden olan davranışlardan uzak durulmasına ve mesafenin korunmasına,

10. Takı merasiminin, hediyelerin salonun uygun bir yerine konulacak sandık vb. bir toplama kutusuna konulması şeklinde yapılmasına,

11. Toplu fotoğraf çekimleri yapılmamasına, fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasında gelin ve damat hariç mesafe kuralına riayet edilmesine,

12. Nikâh yapılan mekânlardaki ortak kullanım alanlarında (ana salon, bina girişi, kantin/kafeterya, lavabolar vb.) el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulmasına, teması mümkün olduğunca azaltabilmek için bunların mümkünse fotoselli olmalarının sağlanmasına,

13. Aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafirler için ortak kullanım alanlarında (oturma düzeni dâhil) mesafe şartı aranmamasına,

14. Nikâh yapılacak mekânlarda temasa neden olabilecek dans/oyun vb. amaçla müzik yayını (canlı müzik dâhil) yapılmamasına, ancak sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik dâhil) yapılabilmesine,

15. Nikâh mekânı bünyesinde bulunan mescitlerin Kurulumuzun 23/05/2020 tarih ve 55 karar no.lu toplantısında alınan cami ve mescitlerde uygulanacak sağlık kurallarını içeren kurallara uygun olarak kullanıma açılabilmesine, 

16. Genel tuvaletlerin;

Giriş kapısının mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenmesine,
Düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş kapılarının açık tutulmasına,
Ayrıca tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusu bulundurulmasına ve teması mümkün olduğunca azaltabilmek için muslukların, sıvı sabun ünitelerinin mümkünse fotoselli olmalarının sağlanmasına
El kurutma cihazlarının kullanımına izin verilmemesine,

17. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan alanların havalandırmasının doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesine, kapıların ve pencerelerin açık bırakılarak doğal havalandırmanın sağlanmasına ve havalandırma sistemlerinin kullanımı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun hazırladığı İklimlendirme Rehberi’nde belirtilen kurallara uyulmasına,

18.  Kapalı alanlarda yapılacak nikâh merasimlerinde mekânın sağlıklı havalandırılması için iki nikâh merasimi arasında en az 15 dakikalık zaman bırakılmasına, bu süre zarfında şartlara göre kapı/pencere açılarak veya merkezi sistemlerle doğal hava sirkülasyonunun sağlanmasına,

19. Genel kullanım alanlarına atık kutuları konulmasına, bu kutuların sadece maske, eldiven gibi temizlik malzemeleri için kullanılacağının belirtilmesine ve bu atıkların imha edilirken diğer atıklarla birleştirilmemesine,

20. Nikâh yapılacak kapalı mekânlarda bulunan çocuk oyun alanlarının kapalı olmasına, açık mekânlarda bulunan çocuk oyun alanlarındaki sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonunun sağlanmasına, ulaşılabilir alanlarda el antiseptiği bulundurulmasına, COVİD¬- 19 bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden yakın temas gerektiren aktivitelerin yapılmamasına,

21. Park hizmetinin verilmesi halinde araçta temas edilen her noktanın (kapı kolu, direksiyon, vites vb.) temizlendikten sonra araçların misafirlere teslim edilmesine,

22. Asansörlerin;

Kullanımının sınırlandırılmasına,
Kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmesine ve bu sayının asansör girişinde belirtilmesine,
Asansör içerisinde mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanların, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmesine,

23. Valiliğimiz ve ilçelerimizde Kaymakamlıklarca, nikâh merasimlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilgili Bakanlıklar ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı/yapacağı tüm düzenlemelerin takip edilerek uygulamanın gözden geçirilmesine ve gerekli hallerde güncellenmesine,

24. Nikâh Yapılacak Mekânlarda Görevli Personele Yönelik Önlemler

• Personelin Covid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesinin sağlanmasına,
•    Personel girişinde, el dezenfektanı veya antiseptiği bulundurulmasına,
•   Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümlerinin termal sensörlerle ya da temassız ateş ölçerlerle yapılmasına ve bu verilerin günlük olarak kayıt altına alınmasına ve asgari 14 gün süreyle saklanmasına, ayrıca personelin birlikte yaşadığı kişilerin de koronavirüs (COVİD¬-19) açısından izlenebilmesi için personelden bu kapsamda bilgi alınmasına,
• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan/gelişen çalışanların tıbbi maske takılarak COVİD¬-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmesine,
• Mekanlarda çalışan personel için yeterli miktarda koruyucu ekipman bulundurulmasına, tüm personelin, çalışma esnasında çalışma alanının gerektirdiği tıbbi/bez maske, yüz koruyucu şeffaf siperlik vb. kişisel koruyucu ekipmanı kullanmasının sağlanmasına, (Maskenin nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesine, yeni maskenin takılması esnasında ise el temizliğine özen gösterilmesine)
• Personel kıyafetlerinin günlük temizliğinin sağlanmasına,
• Personelin, el temizliğine dikkat etmesi konusunda sürekli uyarılmasına, (El temizliğini sağlamak için ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacağı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiğinin kullanılacağı hususunun esas alınmasına)
• Nikâh yapılacak mekânlarda görevli personelin tuvalet, dinlenme, ortak yemek ve sosyal alanlarının mesafe koşullarına göre düzenlenerek (bu konuda gerekirse yer işaretlemeleri, şerit, bariyer vb. düzenlemeler yapılarak) bu alanların kapasitesinin belirlenmesine ve belirlenen kapasiteye uygun olacak şekilde personelce kullanımına müsaade edilmesine, bu alanların temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonunun düzenli olarak sağlanmasına, ayrıca buralarda alkol bazlı el antiseptiği/dezenfektanı bulundurulmasına,
• Personelin, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde Koronavirüs (Covid¬-19) semptomlarını görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin mekân yöneticisine bildirmesine,
• Nikâh yapılacak mekân yönetimince;
Personele belirli periyotlarla ve herhangi bir şüpheli durumun varlığı (yüksek ateş, öksürme, nefes daralması, koku alma duyusunda kayıp, halsizlik vb.) halinde Koronavirüs (Covid¬-19) testi yaptırılmasına,
Sonuçların kayıt altına alınarak muhafaza edilmesine,
Test sonucu pozitif çıkan ya da test sonucu pozitif biriyle temaslı olması nedeniyle takibe giren, test sonucu pozitif olup iyileşen ancak son negatif test sonucundan itibaren 14 günlük takip süresi geçmeyen ve kendisi veya birlikte yaşadığı kişinin şüpheli durumda olması nedeniyle test yaptırılan personelin test sonucu alınana kadar çalışmasına kesinlikle müsaade edilmemesine, 
 

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.