overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10/06/2020 Tarihli ve 70 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, faaliyetleri geçici olarak durdurulan hayvan pazarlarının ve oto pazarlarının faaliyetlerine başlamasının görüşülmesine ilişkin 10/06/2020 tarihli ve 70 sayılı kararıyla;

Kurulumuzun 20/03/2020 tarih ve 05 karar no.lu toplantısında alınan kararla faaliyetleri vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlere ilave olarak 20/03/2020 tarihinden itibaren faaliyetleri durdurulan, alt yapısı uygun olan ve kontrollü giriş-çıkış sağlanabilecek ruhsatlı tüm hayvan pazarlarının 15/06/2020 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun hazırlamış olduğu Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde “54. KURBAN BAYRAMI VE ÖNCESİNDE HAYVAN SATIŞ YERLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” başlığında bulunan;

54.1. Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Genel Önlemler
54.2. Müşterilerin Uyması Gereken Önlemler
54.3. Satıcıların Uyması Gereken Önlemler
54.4. Satışa Sunulan Hayvanlar İçin Alınması Gereken Önlemler
54.5. Hayvan Kesim Yerleri/Kesimhanelerde Alınması Gereken Önlemler
54.6. Lavabo ve Tuvaletlerde Alınması Gereken Önlemler
alt başlıklarında belirtilen alınması gereken sağlık kurallarına uymaları koşuluyla faaliyetlerine başlayabilmelerine,

• Kurulumuzun 20/03/2020 tarih ve 05 karar no.lu toplantısında faaliyetleri geçici olarak durdurulan oto pazarlarında;

1-Sosyal mesafe kuralına uyulması,
2-Satıcıların ve alıcıların maske kullanmalarının zorunlu olması, maskesi olmayanlara maske verilmesi,
3-Pazar içinde sık sık tekrarlanmak suretiyle duyuru yapılarak vatandaşların toplu halde bulunmamaları konusunda uyarılmaları,
4-Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun hazırladığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde bulunan “23.OTO GALERI VE OTO KIRALAMA İŞLETMELERINDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” başlığında alınması gereken sağlık kurallarına uymaları, koşuluyla faaliyetlerine tekrar başlayabilmelerine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.