overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 05/06/2020 Tarihli ve 66 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın ve ihtiyaç duymaları halinde refakatçilerinin yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine karar verilmesi ve 0-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ve gençlerimizin 10.06.2020 Çarşamba günü ve 12.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine karar verilmesine ilişkin 05/06/2020 tarihli ve 66 sayılı kararıyla;

         1) İlimizde 21.03.2020 tarihinde alınan 6 no'lu hıfzıssıhha kurul kararı ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 07.06.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,

         2) Kurulumuzun 03/04/2020 tarih ve 17 karar nolu toplantısında alınan kararla sokağa çıkmaları 01.01.2000 tarihinden sonra doğan çocuklarımız ve gençlerimizin sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. 18-20 yaş arası gençlerimizin sokağa çıkma kısıtlaması kurulumuzun 29.05.2020 tarih ve 57 nolu kararı ile kaldırılmıştı. Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 0-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ve gençlerimizin 10.06.2020 Çarşamba günü ve 12.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.