overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 05/06/2020 Tarihli ve 65 Sayılı Kararı

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun Samsunport, Yeşilyurt ve Toros Limanlarındaki gemilerde çalışan personelin durumunun görüşülmesi ve Alışveriş Merkezlerinde Coronavirüs Tedbirleri kapsamında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatlarca belirlenen kurullara ilave olarak halk sağlığı uzmanlarının görevlendirilmesine ilişkin 05/06/2020 tarihli ve 65 sayılı kararıyla;

a.Kurulumuzun 14.04.2020 tarih 27 karar no.lu toplantısında alınan kararla Samsunport, Yeşilyurt ve Toros Limanlarındaki gemilerden ayrılmalarına izin verilmeyen 14 günlük izolasyon süresini doldurmamış Türk vatandaşı olan personelin, 14 günlük izolasyon sürelerini kendi evlerinde veya belirtecekleri yerlerde geçirmelerine gerekli tedbirler aldırılarak izin verilmesine, günü birlik gemiden ayrılıp iş ve işlemlerini yapmak isteyen personele gerekli tedbirler aldırılarak izin verilmesine,
 Samsunport, Yeşilyurt ve Toros Limanlarındaki gemilerde çalışan Türk vatandaşı personelden COVID-19 belirtilerinin sorgulanması sonucu herhangi bir belirti olmayanlara günü birlik ayrılma ve tekrar gemiye dönme izni verilmesine,
 
b.Kurulumuzun 11/05/2020 tarih ve 46 kararı F) Çalışanlara Yönelik Önlemler başlıklı kısmının 1. maddesinin;
“AVM yönetimlerince, COVİD-19 virüsünün bulaşma şekli, hızı, kronik rahatsızlığı olanlarda hastalığın etkileri gibi Koronavirüs salgının tüm etkileri göz önüne alınarak risk altındaki çalışanların durumu, ilave kullanılacak malzeme, araç, gereç temini ve kullanım şekli ve sistematiği, Koronavirüs tedbir, denetim ve takip sorumluluğundan doğacak idari yapılanma/görevlendirme ihtiyacı vb. hususlara ilişkin; içinde işyeri hekimi, bulunacağı bir komisyon tarafından iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk tehdit değerlendirmesinin yapılmasına veya yaptırılmasına,” şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.