overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 05/06/2020 Tarihli ve 64 Sayılı Kararı

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 05/06/2020 tarihi saat 24:00 ile 07/06/2020 tarihi saat 24:00 arasında İlimizde gerçekleştirilecek sokağa çıkma kısıtlamasının iptaline ilişkin 05/06/2020 tarihli ve 64 sayılı kararıyla;

İçişleri Bakanlığı’nın 04/06/2020 tarihinde yayınlamış olduğu genelgeye istinaden, Kurulumuzun 05/06/2020 tarih ve 63 karar no.lu toplantısında alınan ve İlimizde 05/06/2020 saat 24:00 ile 07/06/2020 saat 24:00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı’nın bila tarih ve sayılı genelgesi doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca tekrar değerlendirilmiş olup İlimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararının iptal edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.