overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 04/06/2020 Tarihli ve 62 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, daha önce alınan kararlar sonucunda faaliyetleri durdurulan ve 01/06/2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine tekrar başlayan, Lokanta, Kafe, Restoran vb. Yeme İçme Yerleri, Plaj, Yüzme Alanları ile Park Bahçe Rekreasyon Alanları, Dernek Lokalleri, Kaplıca, Hamam, Sauna, Sosyete Pazarları, Çay Bahçeleri, Kahvehane ve Kıraathaneler, Konaklama Tesisleri ve Spor Merkezleri/Tesislerinin faaliyetleri sırasında Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri doğrultusunda uymaları gereken sağlık önlemlerinin kararlaştırılmasına ilişkin 04/06/2020 tarihli ve 62 sayılı kararıyla;

Koronavirüs (COVİD-19) Pandemisi kapsamında Kurulumuzun daha önceden aldığı kararlar sonucunda faaliyetleri geçici olarak kısıtlanan Lokanta, Kafe, Restoran vb. Yeme İçme Yerleri, Plaj, Yüzme Alanları ile Park Bahçe Rekreasyon Alanları, Dernek Lokalleri, Kaplıca, Hamam, Sauna, Sosyete Pazarları, Çay Bahçeleri, Kahvehane ve Kıraathaneler, Konaklama Tesisleri ve Spor Merkezleri /Tesislerinin,  yurt genelinde ve ilimizde yapılan çalışmalar sonucunda salgının yayılma hızının düşmesiyle birlikte 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş olup, faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin tekrar faaliyetlerine başlayabilmeleri için;

1.Kurulumuzun 17/03/2020 tarih ve 04 no.lu kararıyla faaliyetleri geçici olarak durdurulan lokanta, kafe, restoran vb. yeme içme yerlerinin 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine tekrar başlayacak olmaları nedeniyle, Kurulumuzun 31/05/2020 tarih ve 59 karar no.lu toplantısında alınan uyulması gereken kurallara ek olarak Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri doğrultusunda bu kararın ekindeki “EK-1 LOKANTA, RESTORAN, KAFE VB. İŞYERLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER”  başlığı altındaki sağlık kurallarına uymalarına,

2.Kurulumuzun 17/03/2020 tarih ve 04 no.lu kararıyla faaliyetleri geçici olarak durdurulan halkımızın kullanımına açık olan plaj, yüzme alanları ile park, bahçe ve rekreasyon alanlarının 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren tekrar halkımızın kullanımına açılacak olması nedeniyle Kurulumuzun 31/05/2020 tarih ve 59 karar no.lu toplantısında alınan uyulması gereken kurallara ek olarak Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri doğrultusunda bu kararın ekindeki “EK-2 PLAJ, YÜZME ALANLARI İLE PARK BAHÇE REKREASYON ALANLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER”  başlığı altındaki sağlık kurallarına uymalarına,

3.Kurulumuzun 17/03/2020 tarih ve 04 karar no.lu toplantısında alınan kararla faaliyetleri geçici olarak durdurulan dernek lokallerinin 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine tekrar başlayacak olmaları nedeniyle bu kararın ekindeki Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri doğrultusunda bu kararın ekindeki “EK-3 DERNEK LOKALLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” başlığı altındaki sağlık kurallarına uymalarına,

4.Kurulumuzun 17/03/2020 tarih ve 04 no.lu kararıyla faaliyetleri geçici olarak durdurulan kaplıca, hamam, sauna vb. işyerlerinin 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine tekrar başlayacak olmaları nedeniyle, Kurulumuzun 31/05/2020 tarih ve 59 karar no.lu toplantısında alınan uyulması gereken kurallara ek olarak Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri doğrultusunda bu kararın ekindeki “EK-4 GÜNÜBİRLİK HAMAM, SAUNA, BUHAR ODALARI, JAKUZİ, KAPLICA ve KAPALI YÜZME HAVUZLARINDA UYULMASI GEREKEN ÖNLEMLER” başlığı altındaki sağlık kurallarına uymalarına,

5.Kurulumuzun 17/03/2020 tarih ve 04 no.lu kararıyla faaliyetleri geçici olarak durdurulan kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine tekrar başlayacak olmaları nedeniyle Kurulumuzun 31/05/2020 tarih ve 59 karar no.lu toplantısında alınan uyulması gereken kurallara ek olarak Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri doğrultusunda bu kararın ekindeki “EK-5 COVID-19 KAPSAMINDA SOSYETE PAZARLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” başlığı altındaki sağlık kurallarına uymalarına,

6.Kurulumuzun 17/03/2020 tarih ve 04 karar no.lu toplantısında alınan kararla faaliyetleri durdurulan çay bahçelerinin 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine tekrar başlayacak olmaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı Bilimsel Değerlendirme Kurulu’nun önerileri doğrultusunda bu kararın ekindeki “EK-6 ÇAY BAHÇELERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” başlığı altındaki sağlık kurallarına uymalarına,

7.Kurulumuzun 17/03/2020 tarih ve 04 karar no.lu toplantısında alınan kararla faaliyetleri durdurulan kahvehanelerin ve kıraathanelerin 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine tekrar başlayacak olmaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı Bilimsel Değerlendirme Kurulu’nun önerileri doğrultusunda “EK-7 KAHVEHANE ve KIRAATHANELERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER”  başlığı altındaki sağlık kurallarına uymalarına,

8.Kurulumuzun 17/03/2020 tarih ve 04 karar no.lu toplantısında alınan kararla faaliyetleri durdurulan otel, termal/kaplıca otelleri, motel, apart otel, pansiyon, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhaneler/kamplar ile her türlü konaklama tesislerinin 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine tekrar başlayacak olmaları nedeniyle Kurulumuzun 31/05/2020 tarih ve 59 karar no.lu toplantısında alınan uyulması gereken kurallara ek olarak, otel, termal/kaplıca otelleri, motel, apart otel, pansiyon, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhaneler/kamplar ile her türlü konaklama tesislerinin faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlerle birlikte Sağlık Bakanlığı Bilimsel Değerlendirme Kurulu’nun “EK-8 OTEL, TERMAL/KAPLICA OTELLERİ, MOTEL, APART OTEL, PANSİYON, KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT MİSAFİRHANELER/KAMPLAR İLE HER TÜRLÜ KONAKLAMA TESİSLERİNİN FAALİYETLERİNDE ALMALARI GEREKEN ÖNLEMLER” başlığı altındaki sağlık kurallarına uymalarına,

9.Kurulumuzun 17/03/2020 tarih ve 04 no.lu kararıyla faaliyetleri geçici olarak durdurulan Spor Merkezleri / Tesislerinin 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine tekrar başlayacak olmaları nedeniyle Kurulumuzun 31/05/2020 tarih ve 59 karar no.lu toplantısında alınan uyulması gereken kurallara ek olarak Sağlık Bakanlığı Bilimsel Değerlendirme Kurulu’nun önerileri doğrultusunda “EK-9 SPOR MERKEZLERİ/TESİSLERİ VB. YERLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” başlığı altındaki sağlık kurallarına uymalarına,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.