overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 04/06/2020 Tarihli ve 61 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun;

a- Samsun il ve ilçelerinde Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait ya da kullanımında bulunan tüm kamu spor tesislerinde, özel spor tesisleri de dahil olmak üzere (özel beden eğitimi ve spor tesisleri ile diğer kurumların yetki alanında bulunan spor tesisleri hariç)  dikkat edilecek hususlar,

b- Lokantalar, restoranlar, dondurmacılar ve pastanelerin kontrollü geçiş sürecinde çalışabilme koşullarının belirlenmesi,

c- Kurulumuzun aldığı kararla Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ertelenen il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri toplantılarına izin verilmesi,

d- AVM’lerde oturma, bekleme ve dinlenme amaçlı alanlar, AVM’lerde bulunan mescitler, AVM’lerde oto yıkama ve vale hizmeti ile ilgili konuların düzenlenmesine ilişkin 04/06/2020 tarihli ve 61 sayılı kararıyla;

1- Samsun il ve ilçelerinde Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait ya da kullanımında bulunan kamu tüm spor tesislerinde (özel spor tesisleri de dahil olmak üzere ) İl Pandemi Kurulu’ndan farklı bir görüş çıkana kadar, geçici süre ile gerekli maske, mesafe ve hijyen kurallarına bağlı kalınması şartıyla sadece Milli, Olimpik ve Paralimpik sporcuların faydalanabilmelerine,

2- 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren kontrollü geçiş döneminin başlamasıyla birlikte faaliyetlerine izin verilen lokanta, restoran, dondurmacı ve pastanelerin faaliyetlerinin niteliği gereği saat 22:00’den sonra müşteri kabul etmemek koşuluyla, gel/al veya evlere servis şeklinde saat 24:00’e kadar faaliyetlerini sürdürebilmelerine,

3- Kurulumuzun 26/03/2020 tarih ve 09 karar no.lu toplantısında alınan kararla toplantıları ertelenen il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri, toplantılarını Sağlık Bakanlığı Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından aşağıda belirlenen kurallara uyulmasıyla birlikte gerçekleştirebileceklerdir.

Bu kapsamda;

a.Meclis toplantılarının yapılacağı yerin girişine / görünür bir yerine COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişlerin (el yıkama, maske kullanımı ve meclis toplantısı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmasına,
b.Meclis toplantılarının yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin ölçülmesine, 38 ℃’den yüksek ateş ölçümlerinde, kişilerin içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurmalarının sağlanmasına,
c.Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının dezenfeksiyonunun sağlanmasına, özellikle meclis toplantısı yapılacak yerde her toplantıdan önce bu işlemin mutlaka yapılmasına,
d.Uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmasına,
e.Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmasına,
f.Meclis toplantılarının yapılacağı yerlere / binalara muhakkak maske takılarak girilmesine ve toplantılar esnasında maskelerin çıkarılmamasına,
g.Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının doğal havalandırma sağlanmasına,
h.Meclis toplantılarının yapıldığı yerlerde/binalarda ortak kullanım alanlarında (lavabo vb.) temizlik ve hijyen kurallarına uyulmasının sağlanmasına,
i.Mahalli idarelerin konuya ilişkin bilgilendirilmesinin sağlanmasına,

4- Kurulumuzun 11/05/2020 tarih ve 46 karar no.lu toplantısında alınan kararla kaldırılan oturma, bekleme ve dinlenme amaçlı alanlar, AVM’lerde bulunan mescitler, oto yıkama ve vale hizmeti ile ilgili olarak;

a.Oturma, bekleme ve dinlenme amaçlı alanlarda sosyal mesafe kurallarına göre işaretleme yapılmasına,
b.AVM’lerde bulunan mescitlerin COVID-19 kapsamında Camilerde Uygulanacak Tedbirler göre kullanıma açılmasına,
c.Oto kuaförleri ve oto yıkama işini yapanların kendi sektörleri ile ilgili yayınlanan tedbirlere göre faaliyet gösterebilmelerine,
d.Valelerin eldiven kullanmamalarına,
e.Her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun antiseptik malzeme ile temizlemelerine,
f.Valelerin araçlarına maskesiz binmemelerine

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.