overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 30/05/2020 Tarihli ve 58 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, daha önce alınan ve 03/06/2020 saat 24:00’e kadar ilimize giriş-çıkışların kısıtlanmasına yönelik kararının 31/05/2020 saat 24:00 itibariyle sonlandırılmasına ilişkin 30/05/2020 tarihli ve 58 sayılı Kararıyla;

1.Kurulumuzun 28/03/2020 tarih ve 12 karar no.lu toplantısında alınan şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğunun sonlandırılmasına,

2.Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılmasına,

3.İlimizde, Kurulumuzun 19/05/2020 tarih ve 52 karar no.lu toplantısında alınan kararıyla uygulamaya koyulan şehir giriş-çıkış kısıtlamasının 31/05/2020 Pazar günü saat 24:00’dan sonra sonlandırılmasına,

4.65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın Kurulumuzun 21/05/2020 tarih ve 54 karar no.lu toplantısında alınan kararıyla düzenlenen Seyahat İzin Belgesi almalarına ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmelerine yönelik uygulamaya devam edilmesine,

5.Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız hariç ) Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilmelerine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.