overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 26/05/2020 Tarihli ve 56 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, 03/04/2020 tarih ve 17 karar nolu toplantısında alınan kararla sokağa çıkmaları geçici olarak kısıtlanan 01/01/2000 tarihinden sonra doğmuş vatandaşlarımızın Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda belli gün ve saatlerde sokağa çıkmalarına izin verilmesine ilişkin 26/05/2020 tarihli ve 56 sayılı kararıyla;

1.01.01.2000 ve bu tarihten sonra doğmuş vatandaşlarımızdan;

a.14 yaş ve altı vatandaşlarımızın 27/05/2020 Çarşamba günü 11:00-15:00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak şartıyla dışarı çıkabilmelerine,

b.15-20 yaş arasındaki vatandaşlarımızın ise 29/05/2020 Cuma günü 11:00-15:00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak şartıyla dışarı çıkabilmelerine,

c.Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında Kurulumuzun 03/04/2020 tarih ve 17 karar no.lu toplantısında almış olduğu 01/01/2020 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınmasına ve denetimlerin yapılmasına,Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.