overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 21/05/2020 Tarihli ve 54 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, 21/03/2020 tarih ve 6 karar no.lu toplantısında alınan kararla sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın (üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilmelerine ilişkin 21/05/2020 Tarihli ve 54 Sayılı Kararı’yla;

1- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın; Seyahat İzin Belgesi taleplerini, 21 Mayıs 2020 Perşembe günü, saat 09.00’dan itibaren elektronik ortamda e-Devlet - İçişleri Bakanlığı e-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilmelerine,

2- 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın seyahatlerinde beraberlerinde bir kişinin refakat edebilmesine,

3- Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususunun da sistem üzerinden sorgulanmasına,

4- 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın Seyahat İzin Belgesini almak üzere herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da il merkezinde Valiliğimize, ilçelerde Kaymakamlıklara gitmelerine gerek olmadığına,

5- Seyahat İzin Belgesi başvurularının otomatik olarak değerlendirilip sonuçlandırılmasına,

6- İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılmasına, ayrıca E-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilmesine,

7- Düzenlenen Seyahat İzin Belgesinin tek yön için geçerli olmasına,

8- Seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmalarının esas olmasına,

9- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişilerin 72 saat içinde geri dönebilmelerine,

10- İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgilerinin otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilmesine,

11-  Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takiplerinin yapılmasına,

12- 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlar gidecekler yerlerde de 22 Mart 2020 tarihinde yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının devam etmesine,

13- Seyahat izin belgesi alan ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek olanların otogarlarda oluşturabileceği yoğunluk göz önüne alınarak toplu ulaşımlarına ilişkin tedbirlerin planlanarak, uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmamasına,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.