overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16/05/2020 Tarihli ve 51 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın 17.05.2020 Pazar günü saat 12:00-18:00 saatleri arasında kalmak kaydıyla sokağa çıkmalarına yönelik 16.05.2020 tarihli ve 51 sayılı kararıyla;

11.05.2020 tarih ve 47 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun alınmış olunan Kararın, C maddesinin aşağıdaki gibi düzenlenmesine;

İlimizde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 17/05/2020 Pazar günü, 12.00-18.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.