overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 12/05/2020 Tarihli ve 48 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, 2020 yılı ilk kesim yaş çay hasadı ile ilgili olarak seyahat talebinde bulunan vatandaşlarımıza Kurulumuzca belirlenen şartlar çerçevesinde seyahat izin belgesi verilmesi suretiyle yaş çay hasadının yapıldığı Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerine gidebilmelerine imkân verilmesine ilişkin 12/05/2020 tarihli ve 48 sayılı kararıyla;     
  
1- Şehir giriş/çıkış kısıtlaması uygulanan Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak ilimiz ile seyahat güzergâhlarında bu illerden biri veya birkaçı bulunan illerimizde ikamet eden ve ÇAYKUR’a kayıtlı bulunan çay üreticisi vatandaşlarımız, 2020 yılı ilk kesim yaş çay hasadı için çay bahçelerinin bulunduğu illere Seyahat İzin Belgesi almak şartı ile seyahat edebileceklerine,

2- Çay üreticisi vatandaşlarımız çay hasadı için Seyahat İzin Belgesi almak üzere; elektronik ortamda e-devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve ALO 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden 14.05.2020 Perşembe günü, saat 09.00’dan itibaren talepte bulunabilmelerine,

2- Adına Seyahat İzin Belgesi düzenlenen çay üreticilerinin ilimizden 19.05.2020 Salı günü, saat 24.00’dan itibaren ayrılabileceklerine,

3- Seyahat İzin Belgesi almak için sadece ÇAYKUR’a kayıtlı çay üreticileri başvuruda bulunabilmesine,

4- Çay üreticilerinin, zorunlu refakatindekiler ve çay üreticilerinin ulaşımını sağlayacaklarla ilgili Seyahat İzin Belgesi düzenlenmesi için talepte bulunabilmelerine,

5- Çay üreticisi/müstahsillerinin, başvuru esnasında çay hasadı için gittikleri illerde 14 gün boyunca ikametlerinde bulunacaklarına, çay bahçesi ile çay teslim alanı dışında bulunmayacaklarına, işlerini yürütürken sosyal izolasyon kurallarına uyacaklarına, çay alım merkezlerinde maske takacaklarına ilişkin taahhütte bulunmalarına,

6- Seyahat İzin Belgesi talebinde bulunanların bu şartları kabul etmiş sayılmalarına,

7- Covid-19 sorgulamasında herhangi bir problem olmayan çay üreticilerinden talepleri uygun görülenlere otomatik olarak tek yön geçerli olacak Seyahat İzin Belgesi düzenlenmesine ve Seyahat İzin Belgesi düzenlenenlerin 30 gün boyunca gittikleri illerde kalmalarının esas olmasına, çay müstahsillerinin ulaşımını sağlayacakların 72 saat içinde geri dönebilmelerine,

8- İzin başvuruları kabul edilenlere herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın kısa mesaj servisi (SMS) ile bilgilendirme yapılmasına ve ayrıca seyahat izni verilenlerin bilgisinin varış iline bildirilmesine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması için yukarıda belirtilen koşullara uyulmasının sağlanmasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine,

Aykırılığın durumuna göre Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.