overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09/05/2020 Tarihli ve 45 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Uluslararası ticaret amacıyla İran ve Irak Sınır Kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere (anılan kapılardan geri alınmamak kaydıyla sadece yabancı uyruklu tır şoförleri çıkış yapabilecektir) ülkemizden transit geçecek araç ve şoförler ile ülkemize giriş/çıkış yapacak araç ve şoförlere geçiş izni verilmesi için sağlamaları gereken şartlara ilişkin 09/05/2020 tarihli ve 45 sayılı kararıyla;
 
A.TÜRKİYE'DEN TRANSİT GEÇECEK ARAÇLAR VE ŞOFÖRLER
 
1. Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılmasına ve bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişilere geçiş izni verilmemesine,
 
2.  Giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmasına,
 
3. Şoförlerin yurt içindeki molalarında ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan ve uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmalarının sağlanmasına,
 
4. Gümrük idarelerince transit geçecek araçların geçecekleri güzergâhlar ve mola yerleri belirlenecek ve transit geçecek tüm araçların “araç takip sistemi” üzerinden takip edilmesi suretiyle en uzak sınır kapısından 36 saat, diğer sınır kapılarından 24 saat içinde ayrılmaları sağlanmasına, bu sürenin yol durumu, hava şartları, çıkış yapılacak gümrük idaresindeki yoğunluk durumu vb. hususlar dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince 48 saate kadar uzatılabilmesine
 
5- Gümrük idarelerince belirlenecek mola yerlerinde ilgili Valilik/Kaymakamlıklarca gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmasına,
 
6- Türkiye’den içine transit geçecek şoförlerden zaruri haller dışında duraklama, bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince giriş kapılarında bir taahhütname alınmasına, bu taahhütname ile şoför, yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilmesine,
 
 7. Giriş izni verilmeden önce araçların ülkemizden geçerek çıkış yapacağı ülke tarafından kabul edileceği hususunda emin olunmasına, araçların ülkemizden çıkması halinde giriş yapacağı ülke tarafından kabul edilmemesi halinde ise bu araçların girişinin onaylanmamasına,
 
 
B.TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPACAK ŞOFÖRLER
 
1- Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak, muayene ve epidemiyolojik değerlendirmesinde,
 
a. Hastalığa ilişkin semptomların görülmesi halinde;
i. Türk şoförlerin Samsun Sağlık Denetleme Merkezince İl Sağlık Müdürlüğüne bildirimi yapılarak belirlenen yerlerde karantina/tedavi altına alınmalarının sağlanmasına, ikamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesine,
ii. Yabancı şoförlere geçiş izni verilmemesine,
 
b. Hastalığa ilişkin semptomların görülmemesi halinde;
      i. Türk şoförler 14 günlük karantina süresini evlerinde geçirmek üzere ülke içine alınmasına, ancak uluslararası ticari taşımacılık faaliyetleri kapsamında karantina süresinin bitmesini beklemeksizin yurt dışına çıkabilmelerine, uluslararası ticari taşımacılık kapsamında ülke dışına çıkmayacak şoförler ise 14 günlük karantina süresini evlerinde tamamlamalarına, Türk şoförlerin ikamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesine,
     ii. Yabancı şoförlere ülkemize girişlerini takip eden en kısa sürede ülkemizden çıkış yapacaklarını taahhüt etmeleri halinde 14 günlük karantina süresi uygulanmadan ülke içine girişlerine izin verilmesine, yabancı şoförler, ülkemizde bulundukları süre içerisinde kendilerinde herhangi bir solunum sistemi enfeksiyonu belirti ve bulgusu (ateş, öksürük, nefes darlığı, vb.) geliştiğini hissetmeleri halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvuracaklarını taahhüt etmelerine,
      iii. Yabancı şoförlere yurt içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, el dezenfektanı ve uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları gerektiği ve ihtiyaç görülmesi halinde mola yerlerinin Devlet tarafından belirlenebileceği ve eskort eşliğinde yolculuk edebilecekleri hususunun İçişleri Bakanlığı birimlerince tebliğ edilmesine,
 
2. Ülkemize giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmasına,
 
3.Türk ve yabancı şoförler için belirlenecek mola güzergâhlarında Valilik/Kaymakamlıklar tarafından gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmasına, anılan şoförlerden zaruri haller dışında duraklama ve bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince bir taahhütname alınmasına, bu taahhütname ile şoförlerin yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilmelerine,
 
4. Ülkemiz açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların/şoförlerin girişlerine öncelik verilmesine,
 
 
C. RO-RO SEFERLERİNDE UYGULANACAK KURALLAR
 
1. Olası Ro-Ro taşımacılığı, yalnızca dorse/konteyner taşıması yapılacak olup, yolcu taşımacılığına izin verilmemesine, Samsun Liman Mülki İdare Amirinin uygun göreceği zaruri durumlar sebebi ile şoför alınacak olması halinde yukarıda belirtilen tüm kuralların yurda giriş ve çıkış esnasında kendileri için de uygulanacağının Samsun Liman Mülki İdare Amirliğince şoförlere tebliğ edilmesine,
 
2.Gemilere binmesi 1. maddeye göre uygun görülen şoförlerin, gemi mürettebatı ve varsa yolcular ile sosyal izolasyonunun sağlanması zorunluluğu gemi kaptanına ve diğer ilgililere Samsun Liman Mülki İdare Amirliğince tebliğ edilmesine,
 
3.İlimize olası Ro-Ro seferi ile gelen tırlar şoförlerine teslim edilmeden önce şoför kabini başta olmak üzere araçların dezenfeksiyonunun yapılmasına karar verilmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.