overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09/05/2020 Tarihli ve 44 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, toplu ulaşım araçlarında alınması gereken tedbirler ve ticari taksilerin faaliyetleri sırasında, gerek araç içi alanın darlığı gerekse bu alanların gün içinde bir çok kişi tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel hijyen tedbirleri açısından ortaya çıkan risklerin önlenmesine ilişkin 09/05/2020 tarihli ve 44 sayılı kararıyla;
 
1.Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenmesine/dezenfekte edilmesine, gerektiğinde ibraz edilmek üzere yetkili merci tarafından düzenlenmiş aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belgenin araçta bulundurulmasına, bu amaçla araç dezenfeksiyonunu gerçekleştirilen kurum, kuruluş veya odalar tarafından gerçekleştirilen işlemin tarihi ve kimin tarafından yapıldığı gösteren belgenin araçta bulundurulmasına,
 
2.Ticari taksi şoförlerinin, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmelerine ve aracın içinde mutlaka maske kullanmalarına,
 
3.Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurmalarına, ticari taksi şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirmelerine,
 
4.Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmemesine,
 
5.Müşterilerin ticari taksilere maskesiz binmemelerinin sağlanmasına,
 
6.Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda/durakta müşterilerin fiziksel temas edebileceği (kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar vs.) yerlerin silinmesi/dezenfekte edilmesi ve araç içerisinin havalandırılmasının sağlanmasına,
 
7.Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin, fiziksel temas gerektirmeyen (kredi kartı, mobil uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.