overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09/05/2020 Tarihli ve 43 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun, 09/05/2020 tarihli ve 43 sayılı kararıyla; İlkadım İlçesi Kale Mahallesi’nde bulunan Yabancılar Pazarı’nın 11/05/2020 tarihinde açılması ve açıldıktan sonra uyulması gereken sağlık önlemlerine ilişkin,
 
1.Yabancılar Pazarı’nın giriş ve çıkışların farklı cephelerdeki kapılardan yapılmasının sağlanmasına,

2.Pazar içinde yan yana bulunan dükkânların bir kapalı bir açık şeklinde faaliyetlerini sürdürmelerine izin verilmesine, yan yana iki dükkânın aynı anda açık olmamasına,

3.Yabancılar Pazarı’nın girişi için belirlenen kapılarda giriş yapan vatandaşlarımızın ateş ölçümlerinin yapılmasına, yapılan ölçüm sonucunda yüksek ateşli olduğu tespit edilen vatandaşların sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesine, vatandaşların ve çalışanların ateş ölçümünün yapılmasından Yabancılar Pazarı Yönetim Kurulu’nun sorumlu olmasına,

4.Yabancılar Pazarı girişinde maskesi olmayan vatandaşlarımıza maske dağıtılmasına,

5.Pazar içindeki işletme çalışanlarının ayrıca vatandaşlarımızın maskesiz girmelerine ve dolaşmalarına izin verilmemesine, pazara girecek olan vatandaşlarımıza maske temini sorumluluğunun Yabancılar Pazarı Yönetimi’nde olmasına,

6.Yabancılar Pazarı’nda aynı anda giren kişi sayısında kısıtlama uygulanmasına, belli bir sayıdan fazla olmamasına dikkat edilmesine,

7.Pazar içinde her 100 metrede bir vatandaşların erişebilecekleri yerlerde el dezenfektanı bulundurulmasına,

8.Vatandaşlarımızın Yabancılar Pazarı çıkışlarında kullandıkları maskeleri atmaları için atık kutuları yerleştirilmesine,

9.Vatandaşların dükkânlara sırayla alınmasına, vatandaşların dükkân önlerinde gruplaşmalarının engellenmesine,

10.Pazar içinde vatandaşlarımızın yoğunluklu olarak elleriyle temas etme olasılığı bulunan yerlerin (kapı kolları, merdiven tırabzanı, tutunma yerleri vb.) düzenli olarak dezenfekte edilmesine,

11.Yabancılar Pazarı içinde lokanta, kafe, büfe vb. gıda satış alanlarında masa sandalye bulundurulmamasına,

12.Pazar içinde toplu oturma alanlarının (bank vb.) kaldırılmasına,

13.Pazar içinin havalandırılması ile ilgili (klima sistemleri vb.) gerekli önlemler alınmasına, pazar içindeki havanın belli aralıklarla değişiminin sağlanmasına,

14.Pazar içerisinde uyulması gereken sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyulmasının sağlanmasına, bu sebeple tek yönlü alışverişin Pazar içerindeki koridorlarda planlanmasına,

15.COVID-19 salgını yönünden olabilecek herhangi bir aksaklıktan Yabancılar Pazarı Yönetim Kurulu sorumlu olmasına,

16.Yabancılar Pazarı’nda belirlenen kurallara uyulup uyulmadığının denetiminin Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.