overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 08/05/2020 Tarihli ve 42 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun, mahalle ve semt pazarlarına ilişkin 08/05/2020 Tarihli ve 42 Sayılı Kararıyla;
 
1)    İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 27/03/2020 tarihli ve 11 karar no.lu toplantısında alınan il, ilçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlamanın kaldırılmasına,
 
2)   Kurulumuzun 27/03/2020 tarihli ve 11 karar no.lu toplantısında pazar yerlerinde anılan malzemelerin satışını yapacak mevcut pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyulmasına,
 
3)  Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.