overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 07/05/2020 Tarihli ve 40 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 07/05/2020 tarihli ve 40 sayılı kararıyla;

Vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını engellemek ve halk sağlığının korunması amacı ile İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri gereğince İlimizde 08/05/2020 saat 24:00 ve 10/05/2020 saat 24:00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar dışında vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına,

A-Kurulumuzca Yapılan Değerlendirmeler Sonucunda Sokağa Çıkılmasının Kısıtlandığı Tarihlerde Açık Olacak İş yeri, İşletme ve Kurumlar

1- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 08/05/2020 Cuma günü marketlerin, bakkalların ve manavların saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilmelerine, 09/05/2020 Cumartesi ve 10/05/2020 Pazar günleri marketlerin, bakkalların ve manavların kapalı olmasına,

2- 09/05/2020 Cumartesi ve 10/05/2020 Pazar günü, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapmak üzere ekmek satan bayilerin, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerlerinin açık olmasına,

3- 09/05/2020 Cumartesi ve 10/05/2020 Pazar günü tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilmelerine,

4- Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 09/05/2020 Cumartesi ve 10/05/2020 Pazar günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,

5- 10 Mayıs 2020 Pazar gününün “Anneler Günü” olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 09/05/2020 Cumartesi ve 10/05/2020 Pazar günü evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere sadece çiçek satan iş yerleri,

6- İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

7- Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

8- Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, ( Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb. )

10- Valiliğimiz ve Kaymakamlıklar tarafından açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenmesine ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketlerinin de açık olacak şekilde, yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi,

11- Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)

12- İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

13- Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

14- Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

15- İlimiz merkezinde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ve ilçelerimizde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

16- Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,

17- Oteller ve konaklama yerleri,

18- Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

19- Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilmesine, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmemesine ve çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlı olmasına ),

20- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

21- Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

22- Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

23- Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak İl merkezinde Valilik ve ilçelerde Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,

B- Kurulumuzca Yapılan Değerlendirmeler Sonucunda Sokağa Çıkılmasının Kısıtlandığı Tarihlerde İstisna Kapsamında Olanlar

1- A bölümünde belirtilen açık olacak işyeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar,

2-  Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil),

3- Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar,

4- Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

5-  Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

6- Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

7- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

8- Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

9- Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

10- Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

11- Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

12- Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

13- 30/04/2020 tarih ve 7486 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

14- İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

15- Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoran, tatlı satış yerleri ve çiçekçilerin evlere servis hizmetinde görevli olanlar,

16- Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

17- Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

18- İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

19- Veteriner hekimler,

20- Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilenler,

21- Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

22- İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,

23- Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere Cuma günü ve hafta sonu çalışacak personel,

24- Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 10/05/2020 Pazar günü saat 18.00'dan sonra hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapmaksızın,  marketler ve sebze-meyve hallerinde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar,

25- Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

26- 06/05/2020 tarihli, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişilere istisna uygulanması konulu Genelgemiz çerçevesinde, 10 Mayıs 2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri.

27- Seyahat izin belgelerinin sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olmasına,

28- Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirlerin alınmasına,

29- Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla İl merkezinde Vali ve ilçelerimizde Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenmesine, bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri’nin ekmek dağıtımını gerçekleştirmesine,

30- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 09/05/2020 Cumartesi ve 10/05/2020 Pazar günü gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla evlere servis şeklinde yapılmasına,

31- Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında İçişleri Bakanlığı’nın 22/03/2020 tarih ve 5762 sayılı genelgesi ve İçişleri Bakanlığı’nın 03/04/2020 tarih ve 6235 sayılı genelgesi kapsamında İlimizde 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımız ve 01/01/2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılmasına,

C- Kurulumuzca Yapılan Değerlendirmeler Sonucunda, İlimizde Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Faaliyetlerinde Kısıtlama Kapsamından Muaf Tutulmasına Karar Verilenler


1- Yem üretim yerleri ve yem naklinde görev yapan çalışanlar,

2- Süt toplama ve nakil işlemlerinde çalışanlar,

3- Tarım ve Orman Bakanlığı resmi kontrol görevlileri ile yukarıda belirtilenlerin seyahatlerinde ve araç giriş-çıkışlarında uygun tedbirler alınarak gerekli kolaylığın sağlanmasına,

4- Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yem,  gübre, tohum, fide, fidan, ilaç, alet, makine, su pompası gibi temel ihtiyaç maddelerinin üretiminin yapıldığı tesislerin açık olmasına ve üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

5- Mezbahane ve kanatlı kesimhanelerinin açık olmasına buralarda çalışanlar ve buralara sevkiyat yapanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

6- Hasat edilen ürünlerin pazarlanması için sebze ve meyve hallerinin açık olmasına ve pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

7- İlimizdeki Tarım Kredi Kooperatifleri ile tarımsal üretimde kullanılan materyallerin  (fide, fidan, tohum, gübre, ilaç, alet, makine, su pompası gibi vb) satışının yapıldığı bayilerin açık tutularak burada çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

8- İlimizdeki mevcut kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren gıda laboratuvarlarının açık tutularak burada çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

9- Tarım ve hayvancılık işletmelerinde (balık ve tavuk çiftlikleri dâhil) tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama, gübreleme, bakım gibi faaliyetler yapanlar ile bunları yapmak için mahalle, ilçe ve çevre ilçelerden gelerek çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

10- Tütün üreticilerimizin depolarında bulunan tütün ürünlerinin işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

11- Bölgemizdeki denizlerde çaça avcılığı yapan balıkçıların avcılık faaliyetlerine devam etmeleri için sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

12- Petshoplarda bakım işi yapanların saat 08:00-12:00 arası sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

13- Gıda İşletmeleri, hammadde ve ambalaj tedariği üretim ve naklinde çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

14- Üretilen gıda ve ihtiyaç malzemelerinin satış noktalarına dağıtımında görev alan lojistik ve dağıtım şirketi çalışanlarının sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

15- Perakende satış noktalarının mal kabul birimi çalışanlarının sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

16- İlimizde un, buğday, arpa ve mısır gibi tarım ürünlerini satan yerlerin açık tutularak burada çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

17- İlimizde bulunan et, süt, balık, un ve unlu mamul gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesislerin açık olmasına ve üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

18- Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 08/05/2020 cuma günü Kırmızı ve beyaz et satış yerlerinin çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlenmesine,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun yukarıda aldığı kararların herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden ve mağduriyetlere neden olunmadan uygulanmasına, kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.