overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 07/05/2020 Tarihli ve 39 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleriyle ilgili 07/05/2020 Tarihli ve 39 Sayılı Kararıyla;

1) Bu iş yerlerinin saat 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütmelerine,

2) Bu iş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olmasına,

3) Bu iş yerlerinin aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmemesine, muhakkak bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet vermelerine, 

4) Randevularda kayma ya da hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınarak işyeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilmesine, 

5) Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmemesine, ancak hava şartlarına göre randevusuz gelen müşterilerin iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek ve maske takmak şartı ile bekleyebilmelerine, bu iş yerlerinin içine,  hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını işyerinin giriş kısmına herkes tarafından görünebilecek şekilde asmalarına,

6) İşyerinde çalışanların muhakkak surette maske kullanmalarına, müşterilerin ise işlem süresince maske kullanmalarına, ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabilmelerine,

7) Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonunun dezenfektanlarla yapılmasına, her işlem sonrasında bu temizlik işleminin tekrarlanması sağlanmasına,

8) Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte etmelerine ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanmalarına, eldiven kullanılması halinde eldiven değişikliğinin yapıldığı müşterinin göreceği şekilde yapılmasına,

9) Müşteriye hizmet sunulması esnasında kullanılan tüm malzemelere hizmet sunumuna başlamadan önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulanmasına ve bu işlemin her müşteri için tekrarlanmasına,

10) Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzemeler olmasına ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük vb.) sağlanmasına, hizmet alan müşteri için kullanılan malzemeler gerekli sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride kullanılmamasına, isterlerse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususunun randevu aşamasında müşterilere bildirilmesine,

11) Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmemesine, ancak sakal traşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilmesine,

12) Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmemesine, bunların dışındaki faaliyetlere devam edilebilmelerine,

13) Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan “ense fırçası”nın kullanımının dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle geçici süreliğine durdurulmasına, 

14) Bu işyerlerinde yiyecek ve içecek ikramında bulunulmasına geçici süreliğine izin verilmemesine,

15) Faaliyetlerinin sınırlandırılması nedeniyle iş yerlerinin bulunduğu yerlerden başka illere giden berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yeri sahipleri ve çalışanlarının şehir giriş/çıkış kısıtlaması bulunan ilimize giriş/çıkış yapabilmesine (anılan iş yerlerinden biri ile illiyet bağını gösteren işyeri ruhsatı, SGK kayıt belgesi vb. belgelerden birinin ibraz edilmesi şartı ile) seyahat izin belgesi aranmaksızın izin verilmesine,

16) İşyerlerinde 18-20 yaş arasındaki çalışanlarının 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile düzenlenen ve ilimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma kısıtlanmasından, 05.04.2020 tarih ve 6238 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında muaf olduklarından işyerleri ile illiyetlerini gösteren belgeyi ibraz etmeleri koşuluyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın izinli sayılmasına,

17) Alınan kararlara uymayan vatandaşlara/iş yerlerine;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine,

Aykırılığın durumuna göre Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.