overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 04/05/2020 Tarihli ve 37 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 04/05/2020 tarihli ve 37 sayılı kararıyla;

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelgesi ile sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına ilimize kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 gün süreyle sınırlandırılmış/yasaklanmış, 18.04.2020 tarih ve 7007 sayılı Genelge ile de bahse konu kısıtlamanın süresi 03 Mayıs 2020 Pazar günü, saat 24.00’a kadar uzatılmış, 03.05.2020 tarih ve bila sayılı Genelgesi ile 04/05/2020 Pazartesi saat 24:00’a kadar uzatılmıştı. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 04.05.2020 tarih ve bila sayılı Genelgesi ile de;

1) İlimiz sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 04.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan 19.05.2020 Salı günü saat 24.00’a kadar 15 günlük süreyle geçici olarak durdurulmasına,

2) İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilimizde kalmalarına,

3) İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 08.04.2020 tarih ve 29 karar no.lu toplantısında alınan kararların geçerli olmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararların uygulamasında herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.