İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10/04/2020 Tarihli ve 25 Sayılı Kararı
10 Ağustos 2020

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10/04/2020 Tarihli ve 25 Sayılı Kararı ile,

İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72. maddesi uyarınca; 10.04.2020 cuma günü 24:00 dan 12.04.2020 pazar gecesi 24:00 a kadar herhangi bir yaş kısıtlaması olmaksızın tüm vatandaşlarımıza yönelik (istisna halleri dışında) sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine;

1- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a.Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,
b.Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dâhil)  üretiminin yapıldığı işyerleri,
c.Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,
d.Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)
e.Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,
f. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)
g.PTT, Kargolar, tüp ve su  vb dağıtım şirketleri,
h.Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri, 
i.Süt işleme tesisleri.

2-  İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN VATANDAŞLAR

a.Bu kurul karanının (1) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanları,
b.TBMM çalışanları,
c.Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,
d.Acil çağrı merkezler çalışanları,
e.Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,
f.Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
g.Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,
h.Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,
i.Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
j.PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,
k.Demir çelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunanlar,
l.Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,
m.Yaş sebze ve meyve hallerinde çalışanlar, gerek seralardan yaş sebze ve meyve hallerine gerekse yaş sebze ve meyve hallerinden İlimiz merkez ve ilçeleri ile diğer il ve ilçelere yaş sebze ve meyve taşıyan araçların şoförleri ve yardımcı elemanları
n.Süt işleme tesislerine ait süt toplama araçlarının şoförleri ve yardımcı elemanları,
o.Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,
p.Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,
q.Sağlık çalışanlarını taşıyacak servis ve araçları kullanacak kişiler,
r.Belediyelerin kent temizliği görevlileri, sokak hayvanları barınma merkezleri görevlileri, itfaiye personeli, nöbetçi zabıta personeli ve güvenlik görevlileri, şehir içi otobüs şoförleri,
s.65 yaş ve üzeri vatandaşlara yemek yardımı yapılan aşevi görevlileri,
t.Oteller ve konaklama yerlerinde mevcut konaklayanların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışanlar,
u.Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların ihtiyaç duyduğu temel tüketim maddelerinin temini ile görevli olanlar.

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.

Daha önceki kurul kararları kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olacaktır.

3-Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetimini kolluk birimleri ve zabıta teşkilatlarınca koordineli bir şekilde yapılmasına,
 
4- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;

a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,

b. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,

c. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,

d. İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 10.04.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.