overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 13/08/2020 Tarihli ve 105 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, 13 Ağustos 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine yeniden başlayacak olan bilardo salonlarında (kafeterya, restoran, kıraahathane vb. işletmelerinin içesinde bulunan bilardo masaları dâhil) uygulanacak tedbirlere ilişkin 13/08/2020 tarihli ve 105 sayılı kararıyla; 

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek işletmelerin tekrar faaliyete geçmeleri sağlanmaktadır.

Bu kapsamda;

Bilardo salonlarının (Kafeterya, Restoran, Kıraathane vb. işletmelerin içerisinde bulunan bilardo masaları dâhil) 13.08.2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen hususlara uyulması kaydıyla faaliyetlerine başlamasına,

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Tavsiyeleri ve Covid¬19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yayınlanacak olan “Covid¬19 Kapsamında Bilardo Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” başlıklı bölümde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına,

Covid¬19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumlularının görevlendirilmesine,

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyet yürütecek bilardo salonlarının haftada en az bir kez denetlenmesinin sağlanmasına,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.