overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 14/08/2020 Tarihli ve 106 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, ilimizde yapılacak düğünlerde alınacak ek tedbirlere ilişkin 14/08/2020 tarihli ve 106 sayılı kararıyla;

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat sürecinde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan hijyen kuralları, maske kullanımı ve fiziksel mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolunun almaları gereken tedbirler ayrı ayrı belirlenmekte ve bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeleri sağlanmaktadır.

Bu amaçla ilimizde düzenlenecek düğün törenlerinde de vaka artış hızını kontrol altına almak ve yeni vakaları engellemek amacıyla;

İlimizde gerçekleştirilecek tüm düğün törenleri için, düğün tarihinden bir hafta önce düğünün gerçekleştirileceği bölgenin kolluk kuvvetlerine başvuru yapılmasına,
Gerçekleştirilecek düğün törenleri için başvuruda bulunan düğün sahiplerine ilgili kolluk tarafından gerekli taahhütnamenin ( fiziksel mesafe, maske kullanımı, hijyen kurallarına uyma ve silah atılmaması vb. )  tebliğ edilerek tebellüğ belgesinin kontrole gelen görevlilere gösterilmek üzere düğün sahibine verilmesine,
Konuyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.